Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.     

Dể bỏ dấu tiếng VIỆT vào diễn đàn nầy, xin các qúi vị click vào dây

Please enter keyword(s) to search for messages by subject, message number, or name of poster.

Post Message

ID Name Subject Reply To: Date


">n khỏi bệnh đau khổ đi đến giải thoát hay không là tự ḿnh phải chọn uống những liều thuốc nào, không ai bắt buộc ai cả.

Xin bạn hăy theo dơi nhừng kỳ " RETYPE " sau của các chương khác của cuốn " Phật Học Tinh Hoa " của Tiến-Sĩ Triết-Học Nguyễn Duy Cần

1051

">Fri Sep 20 15:51:29 2002
 
1054 Minh Phap Da nhna duoc mot bo cam nan Tu Dao .
1043
Fri Sep 20 08:35:12 2002
1053 Nguyên Thiện Thỉnh CD "Cẩm Nang Tu Đạo" Ở Australia
 
Wed Sep 18 21:13:53 2002
1052 Minh phap Thank You ,
1047
Wed Sep 18 13:52:46 2002
1051 Nguye^n Cho*n Ho.c Pha^.t,Pha^.t H.oc
1042
Tue Sep 17 18:53:18 2002
1050 Nguye^n cho*n Ca^?m Nang Tu DDa.0
1047
Sat Sep 14 15:54:46 2002
1049 thie^n Ta^m Da~ Nha^n duoc cam Nang tu dao
 
Fri Sep 13 18:37:04 2002
1048 Minh Phap Muon Thinh mot bo Cam Nang Tu Dao cua Hoa Thuong Quang Kham .
1047
Fri Sep 13 11:08:09 2002
1047 System Admin Trang web Chuavietnam.com sẽ gửi CDs "Cẩm Nang Tu Đạo" đến đạo hữu sau đây:
 
Wed Sep 11 19:00:15 2002
1046 Benny Trinh Nhan Duoc CD Cam Nang Tu Dao
1030
Wed Sep 11 10:19:36 2002
1045 Minh Đăng Nhận Được 1 Bộ CS " Cẩm Nang Tu Đạo"
 
Mon Sep 9 18:30:15 2002
1044 Minh Đăng Phật Học, Học Phật
1041
Mon Sep 9 18:25:49 2002
1043 System Admin Trang web Chuavietnam.com sẽ gửi CDs "Cẩm Nang Tu Đạo" đến đạo hữu sau đây: 
 
Mon Sep 9 03:45:49 2002
1042 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
1041
Sun Sep 8 23:17:40 2002
1041 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
1040
Sun Sep 8 23:15:47 2002
1040 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
1039
Sun Sep 8 23:13:04 2002
1039 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
1038
Sun Sep 8 23:10:39 2002
1038 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
 
Sun Sep 8 23:08:31 2002
1037 System Admin Trang web Chuavietnam.com sẽ gửi CDs "Cẩm Nang Tu Đạo" đến đạo hữu sau đây: 
 
Sun Sep 8 00:13:25 2002
1036 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
 
Sat Sep 7 23:59:29 2002
1035 Thie^n Tam Cam Nang Tu Dao
 
Sat Sep 7 19:45:00 2002
1034 Duke Dang Cam nang Tu Dao
 
Sat Sep 7 13:49:48 2002
1033 System Admin Trả lời Mai C Hương
 
Thu Sep 5 00:21:41 2002
1032 BONG VO CAM NANG TU DAO
 
Wed Sep 4 13:23:59 2002
1031 Mai C. Huong Cam Nang Tu Dao
 
Wed Sep 4 13:05:17 2002
1030 System Admin Trang web Chuavietnam.com sẽ gửi CDs "Cẩm Nang Tu Đạo" đến 4 đạo hữu sau đây: 
 
Mon Sep 2 14:26:15 2002
1029 System Admin Trang web Chuavietnam.com sẽgửi CDs "Cẩm Nang Tu Đạo" đến quư đạo hữu: 
 
Mon Sep 2 13:48:21 2002
1028 Benny Trinh CD cam nang tu dao
1025
Mon Sep 2 07:43:22 2002
1027 Vạn Pháp Xin Gỏi Cho Tôi Hai (2) Đĩa CDs (cntd)
1025
Mon Sep 2 01:10:11 2002
1026 Nguyen Minh Cam Nang Tu Dao
 
Sun Sep 1 23:16:12 2002
1025 System Admin Free 20 bộ CD “Cẩm Nang Tu Đạo”
 
Wed Aug 28 23:34:52 2002
1024 Minh Dang Đại Lễ Vu Lan
 
Sat Aug 24 09:28:35 2002
1023 Display of the holy relics of Buddha Relics of Buddha
 
Sat Aug 24 00:41:44 2002
1022 CHUA QUOC THANH GOI TUONG.
1020
Wed Aug 21 06:08:25 2002
1021 Michael THE BUDDHA Enlightenment
 
Mon Aug 19 12:01:51 2002
1020 TimHieu Thinh Phat Quang The Am
 
Sat Aug 17 19:57:47 2002
1019 FYI Buddhist temple visit
1016
Sat Aug 17 19:39:17 2002
1018 vô thường góp ý
 
Thu Aug 15 16:36:00 2002
1017 Sarah Palmer Hoian- danang temples
 
Sat Aug 10 03:31:49 2002
1016 Neil Challis Buddhist temple visit
 
Thu Aug 8 23:10:31 2002
    
|Show previous 40| Show next 40|   View top 40 messages|