Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Nguyên Thiện         Reply   Post Message
Date: Wed Sep 18 21:13:53 2002
Subject:  Thỉnh CD "Cẩm Nang Tu Đạo" Ở Australia
Post No:  1053    

Sydney 18/09/2002

Một lần nửa xin thành thật cám ơn Chùa việt nam. Tôi đã nhận được 3 CD từ quý vị. Thật là quý hoá vô cùng. Nhân đây tôi cũng xin phép được tham gia vào việc Phật sự này nếu có thể. Trong trường họp nếu có quý vị phật tử nào ở úc đại lợi muốn thỉnh những CD này, xin vui lòng điện thư cho tôi biết và tôi có thể thay thế cho Chùa Việt Nam để sang lại CD này và gởi cho các phật tử ở úc Đại lợi. Xin chân thành cảm ơn Chùa Việt Nam.

Nguyên Thiện.

*****************************

Note: Nếu quý đạo hữu nào muốn thỉnh CD "Cẩm Nang Tu Đạo" từ đạo hữu Nguyên Thiện xin email về Contact Webmaster . Trang web www.chuavietnam.com sẽ chuyển giao email của quý đạo hữu cho đạo hữu Nguyên Thiện.

Nam Mô A Di Đà Phật.


1054<--Next   Previous-->1052   View top 40 messages