Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Vạn Pháp         Reply   Post Message
Date: Sat Sep 7 23:59:29 2002
Subject:  Phật Học, Học Phật
Post No:  1036    

Nhân ngày rằm hôm nay, cũng là chúc mừng bạn Đạo hữu chùavietnam.com đă có ḷng thiện nguyện làm Phật sự cho chúng ta. Tôi xin cùng các bạn khác chân thành cám ơn sự đóng góp bất vụ lợi của (các) Đạo hữu www.chuavietnam.com, và xin chúc bạn và các bạn khác sẽ thành công trong lănh vực học Đạo.

Nhân dịp này, tôi xin mạn phép giúp sức một phần nho nhỏ vào công việc phổ thông Phật học một cách rộng răi đến tất cả mọi người. Tuy nhiên, tôi cũng cần sự hỗ trợ của các bạn và các đạo hữu khác (nam hay nữ) trong mỗi tầng lớp kiến thức Phật học. Sự hỗ trợ đó là đóng góp và chia sẻ nhiều ư kiến của bạn (chủ quan hay khách quan) trong ư thức xây xựng. Nếu forum này có nhiều ư kiến khác nhau để chia sẻ, th́ cũng nói lên sự quan tâm của bạn về Đạo và Đời. Sự tham dự ư kiến đó sẽ giúp ích cho các bạn dù ít hay nhiều, dù gián tiếp hay trực tiếp một cách thông thạo hiểu về đạo Phật để tạo một cái tâm bền vững, không gián đoạn, không thoái chuyển.

Nên hiểu rằng, những ư kiến (chủ quan hay khách quan) không có phân biệt đúng hay sai, lệch lạc hay chính xác, thiếu hay đủ. Mà chủ đích của sự đóng góp và chia sẻ ư kiến khác nhau của các bạn là để xây dựng một sự quy đồng thống nhất giáo nghĩa ( Tiểu Thừa hay Đại Thừa = Phật Thừa ). Cho nên sự tham gia chia sẻ tích cực của các bạn và các đạo hữu là điều rất cần thiết.

1037<--Next   Previous-->1035   View top 40 messages