Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.     

Dể bỏ dấu tiếng VIỆT vào diễn đàn nầy, xin các qúi vị click vào dây

Please enter keyword(s) to search for messages by subject, message number, or name of poster.

Post Message

ID Name Subject Reply To: Date


CHẮC TÔI ĐIÊN:tôi không thấy cái lư lẽ,cái chân lư,caí mục đích cuôí cùng là ở đâu.
tôi nghỉ giống như:học rồi không học,không hoc rồi học,học hay không học giống nhau
giaỉ thoát,không giải thoát là giaỉ thoát,giác ngộ không giác ngộ là giác ngộ.

sao mà phức tạp qúa.
xin vị nào có thể giải thích ǵum rỏ ràng hơn không?">y tôi c̣n học cái bày học "không giác ngộ" nữa.

CHẮC TÔI ĐIÊN:tôi không thấy cái lư lẽ,cái chân lư,caí mục đích cuôí cùng là ở đâu.
tôi nghỉ giống như:học rồi không học,không hoc rồi học,học hay không học giống nhau
giaỉ thoát,không giải thoát là giaỉ thoát,giác ngộ không giác ngộ là giác ngộ.

sao mà phức tạp qúa.
xin vị nào có thể giải thích ǵum rỏ ràng hơn không?


CHẮC TÔI ĐIÊN:tôi không thấy cái lư lẽ,cái chân lư,caí mục đích cuôí cùng là ở đâu.
tôi nghỉ giống như:học rồi không học,không hoc rồi học,học hay không học giống nhau
giaỉ thoát,không giải thoát là giaỉ thoát,giác ngộ không giác ngộ là giác ngộ.

sao mà phức tạp qúa.
xin vị nào có thể giải thích ǵum rỏ ràng hơn không?">Fri May 31 07:30:46 2002
 
922 Atlas What would Buddha do?
917
Fri May 31 02:11:09 2002
921 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
920
Thu May 30 22:06:15 2002
920 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
 
Thu May 30 21:40:09 2002
919 Oracle's English teacher Scope of enlightenment (revised)
918
Thu May 30 09:41:31 2002
918 Oracle Scope of enlightenment
 
Thu May 30 09:38:55 2002
917 Oracle What would Buddha do?
912
Thu May 30 08:36:50 2002
916 Atlas Cam nang tu dao
903
Thu May 30 01:10:14 2002
915 Atlas Phat Hoc, Hoc Phat
913
Thu May 30 01:06:12 2002
914 Atlas Hoi the^m
908
Thu May 30 00:56:17 2002
913 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
 
Thu May 30 00:05:37 2002
912 Atlas What would Buddha do?
910
Wed May 29 23:51:38 2002
911 Minh Đăng Kính Lạy Ngôi Tam Bảo
 
Wed May 29 16:07:16 2002
910 Oracle What would Buddha do?
 
Wed May 29 09:34:42 2002
909 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
 
Wed May 29 02:52:05 2002
908 vi vi hoi the^m
 
Tue May 28 19:53:08 2002
907 ngoai dao Phat Hoc, Hoc Phat
902
Tue May 28 15:46:04 2002
906 LOOK LOOK Look What They Found on Mars!
 
Tue May 28 15:39:10 2002
905 Oracle Is wanting to reach enlightment a realistic goal?
887
Tue May 28 15:17:22 2002
904 Atlas Buddhist wisdom
 
Mon May 27 18:16:12 2002
903 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Tu Hanh 1
890
Mon May 27 03:14:21 2002
902 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
 
Mon May 27 02:45:18 2002
901 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
 
Mon May 27 01:47:53 2002
900 Another Oracle Does the human spirit decease with the body?
884
Sun May 26 19:33:18 2002
899 cvm Phat Hoc,Hoc Phat
897
Sun May 26 18:51:32 2002
898 Minh Đăng Cám ơn Vạn Pháp
 
Sun May 26 17:31:22 2002
897 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
 
Sun May 26 00:44:56 2002
896 1Phat Tu Phat Hoc Van Dap
880
Sat May 25 16:05:31 2002
895 1Phat tu Chao mung ngay PHAT DAN
 
Sat May 25 15:49:17 2002
894 vo thuong reply to you ques. for fun!!!
888
Sat May 25 04:26:37 2002
893 vo thuong ti`m tha^`y
 
Sat May 25 04:13:13 2002
892 vo thuong vi vi ho?i ra^'t hay-
888
Sat May 25 03:59:55 2002
891 vo thuong Tieu Su H.T. Quang Kham
890
Sat May 25 03:22:36 2002
890 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Tieu Su H.T. Quang Kham 4
872
Fri May 24 18:37:20 2002
889 Minh Đăng Reply: Vi Vi
888
Fri May 24 16:02:54 2002
888 vi vi phat hoc van dap
880
Fri May 24 14:57:17 2002
887 A Buddhist Is wanting to reach enlightment a realistic goal?
883
Fri May 24 14:23:25 2002
886 ngoai dao Phat Hoc van dap
880
Thu May 23 18:51:04 2002
885 cvm Phật học vấn đáp
880
Thu May 23 16:05:39 2002
884 Oracle Does the human spirit decease with the body?
 
Thu May 23 14:39:30 2002
    
|Show previous 40| Show next 40|   View top 40 messages|