Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.     

Dể bỏ dấu tiếng VIỆT vào diễn đàn nầy, xin các qúi vị click vào dây

Please enter keyword(s) to search for messages by subject, message number, or name of poster.

Post Message

ID Name Subject Reply To: Date
nts), cùng với hương
thơm ngào ngạt của các loại hoa quí trong vũ trụ
này rơi xuống như mưa. Vậy nếu bạn là một phật tử
chân chính, phản ứng của bạn là như thế nào?

A Zen Master once said “if you see a Buddha, kill him.”

5. Vào hồi năm ngoái, chính quyền Taliban có hạ lệnh
dùng súng cối rất lớn để bắn hạ các tượng phật rất
cao trong vùng lănh thổ của Á Phú Hăn. Mặc dù các
quốc gia trên thới giới khuyên răng rằng đừng nên
làm chuyện phá hũy ấy v́ đó là di tích lịch sử của
nhân loại không riêng ǵ cho Phật Giáo. Vậy mà
chính quyền Taliban vẫn một mực thi hành chính sách
tàn phá đó, vậy nếu bạn là một phật tử chân chính
phản ứng của bạn ra sao?

Read the Dharma talk by Thuong Toa Thich Nguyen Hanh of Chua Viet Nam in Houston, Texas on this subject for your answer.
880 Tue May 21 13:38:10 2002
 
880 Vạn Pháp Phật Học Vấn--Đáp!
 
Tue May 21 12:46:26 2002
879 Vạn Pháp Phật Học Vấn--Đáp!
 
Mon May 20 18:41:48 2002
878 Mp Vo Minh
874
Mon May 20 07:59:07 2002
877 Vạn Pháp Phật Học Vấn--Đáp!
 
Mon May 20 02:19:46 2002
876 A Buddhist Nha^n Duye^n va` Tu Ha`nh
875
Sun May 19 22:28:52 2002
875 ngoai dao Nhan duyen
 
Sat May 18 18:08:36 2002
874 ngoai dao vô minh
 
Sat May 18 17:37:36 2002
873 1 Phat tu Phat Hoc Van Dap
860
Sat May 18 05:36:54 2002
872 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Tieu Su H.T. Quang Kham 3
871
Sat May 18 01:10:21 2002
871 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Tieu Su H.T. Quang Kham (2)
870
Sat May 18 00:43:58 2002
870 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Tieu Su H.T. Quang Kham
869
Sat May 18 00:10:24 2002
869 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Dan Nhap
811
Fri May 17 23:38:33 2002
868 Minh Đăng Reply : VI VI
866
Fri May 17 08:53:56 2002
867 Minh Đăng Reply: A Buddhist
858
Fri May 17 08:28:00 2002
866 vi vi Qui Y
857
Thu May 16 15:38:57 2002
865 Question Pha^.t Ho.c Va^'n Da'p
860
Thu May 16 15:01:23 2002
864 cvm Phat Hoc Vấn đáp
860
Wed May 15 15:43:53 2002
863 MP Hoc Phat Van Ddap,
860
Wed May 15 14:06:34 2002
862 ngoai dao 7 bước
 
Tue May 14 17:22:09 2002
861 ngoai dao Phat hoc van dap
860
Tue May 14 17:13:48 2002
860 Vạn Pháp Phật Học Vấn--Đáp!
 
Tue May 14 01:43:58 2002
859 Vạn Pháp Phật Học
846
Tue May 14 01:11:48 2002
858 A Buddhist Vo^ Thu*`ong
851
Mon May 13 21:38:37 2002
857 Minh Đăng Reply: Vi Vi
856
Mon May 13 19:01:44 2002
856 vi vi muon co phap danh
 
Mon May 13 17:31:57 2002
855 cvm Tông phái
850
Sun May 12 16:41:57 2002
854 1 Phat tu than thong
847
Sun May 12 10:37:35 2002
853 khong tanh than thong
847
Sun May 12 03:31:38 2002
852 vo thuong xin chao
846
Sun May 12 03:22:28 2002
851 Minh Đăng Reply: Vô Thường
846
Sun May 12 00:02:35 2002
850 Tim Hieu Tong Phai
849
Sat May 11 18:34:15 2002
849 cvm cácTông Phái
 
Sat May 11 16:38:23 2002
848 cvm thần thông
847
Sat May 11 16:19:15 2002
847 ngoa.i đa.o Tha^`n th^ong
 
Fri May 10 15:02:07 2002
846 ngoa.i dda.o Vo^ thu*o*`ng
 
Fri May 10 14:33:34 2002
845 Vạn Pháp Phật Học
839
Wed May 8 01:30:46 2002
844 Minh Đăng Sách Học
843
Tue May 7 17:59:49 2002
843 Tim sa'ch sa'ch ho.c
 
Tue May 7 16:26:17 2002
842 MP Giac ngo
838
Tue May 7 08:41:17 2002
    
|Show previous 40| Show next 40|   View top 40 messages|