Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.     

Dể bỏ dấu tiếng VIỆT vào diễn đàn nầy, xin các qúi vị click vào dây

Please enter keyword(s) to search for messages by subject, message number, or name of poster.

Post Message

ID Name Subject Reply To: Date
#7919;ng mối liên lạc giữa nhiều giáo phái khác nhau, lại thường chống báng nhau, mà kỳ thật, không hề chống nhau.

Và như vậy, để người mới bước chân vào con đường Phật-học khỏi phải ngỡ ngàng, cần phải có một quyển tạm gọi là tinh hoa trong đó được tŕnh bày một cách đơn giản và dể hiểu với những danh từ thông thường tất cả những ǵ gọi được là tinh túy của Phật-học một cách không quá chuyên môn, nhưng cũng không kém phần chi tiết.

Xin Xem Tiếp Phần Kế.....................
Sun Sep 8 23:08:31 2002
 
1037 System Admin Trang web Chuavietnam.com sẽ gửi CDs "Cẩm Nang Tu Đạo" đến đạo hữu sau đây: 
 
Sun Sep 8 00:13:25 2002
1036 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
 
Sat Sep 7 23:59:29 2002
1035 Thie^n Tam Cam Nang Tu Dao
 
Sat Sep 7 19:45:00 2002
1034 Duke Dang Cam nang Tu Dao
 
Sat Sep 7 13:49:48 2002
1033 System Admin Trả lời Mai C Hương
 
Thu Sep 5 00:21:41 2002
1032 BONG VO CAM NANG TU DAO
 
Wed Sep 4 13:23:59 2002
1031 Mai C. Huong Cam Nang Tu Dao
 
Wed Sep 4 13:05:17 2002
1030 System Admin Trang web Chuavietnam.com sẽ gửi CDs "Cẩm Nang Tu Đạo" đến 4 đạo hữu sau đây: 
 
Mon Sep 2 14:26:15 2002
1029 System Admin Trang web Chuavietnam.com sẽgửi CDs "Cẩm Nang Tu Đạo" đến quư đạo hữu: 
 
Mon Sep 2 13:48:21 2002
1028 Benny Trinh CD cam nang tu dao
1025
Mon Sep 2 07:43:22 2002
1027 Vạn Pháp Xin Gỏi Cho Tôi Hai (2) Đĩa CDs (cntd)
1025
Mon Sep 2 01:10:11 2002
1026 Nguyen Minh Cam Nang Tu Dao
 
Sun Sep 1 23:16:12 2002
1025 System Admin Free 20 bộ CD “Cẩm Nang Tu Đạo”
 
Wed Aug 28 23:34:52 2002
1024 Minh Dang Đại Lễ Vu Lan
 
Sat Aug 24 09:28:35 2002
1023 Display of the holy relics of Buddha Relics of Buddha
 
Sat Aug 24 00:41:44 2002
1022 CHUA QUOC THANH GOI TUONG.
1020
Wed Aug 21 06:08:25 2002
1021 Michael THE BUDDHA Enlightenment
 
Mon Aug 19 12:01:51 2002
1020 TimHieu Thinh Phat Quang The Am
 
Sat Aug 17 19:57:47 2002
1019 FYI Buddhist temple visit
1016
Sat Aug 17 19:39:17 2002
1018 vô thường góp ý
 
Thu Aug 15 16:36:00 2002
1017 Sarah Palmer Hoian- danang temples
 
Sat Aug 10 03:31:49 2002
1016 Neil Challis Buddhist temple visit
 
Thu Aug 8 23:10:31 2002
1015 Robert Moseley Tra Vinh Monastary
 
Thu Aug 8 14:33:03 2002
1014 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Tu Hanh 3A "Neo chanh de tu hanh"
1009
Thu Aug 8 01:03:19 2002
1013 Question Lieu Quan
1012
Wed Aug 7 15:48:36 2002
1012 Minh Dang Reply To Question
1011
Tue Aug 6 23:30:40 2002
1011 Question Tu Vien Lieu Quan
1003
Tue Aug 6 20:19:36 2002
1010 Minh Dang Thank Tam Kien Co
1009
Tue Aug 6 00:07:57 2002
1009 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Tu Hanh 2C "Thiện ít, Ác nhieu"
971
Mon Aug 5 00:01:23 2002
1008 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Tu Hanh 2C "Thiện ít, Ác nhieu"
971
Sun Aug 4 23:53:28 2002
1007 vi vi Response to Buddhist
993
Fri Aug 2 18:34:32 2002
1006 vi vi Chứng Đạo
 
Fri Aug 2 18:27:38 2002
1005 PhiVan Bat Nha Tam Kinh (result)
1004
Fri Aug 2 14:32:26 2002
1004 PhiVan Re: Bat Nha Tam Kinh in English
1003
Fri Aug 2 13:41:59 2002
1003 Minh Dang Bat Nha Tam Kinh in english
1002
Fri Aug 2 12:35:45 2002
1002 PhiVan Bat Nha Tam Kin in English
 
Fri Aug 2 12:27:32 2002
1001 System Admin H́nh ảnh các chùa trên trang web chuavietnam.com

1000
Tue Jul 30 10:25:51 2002
1000 Thuong Toa Thich Phuoc Minh Chua VietNam
 
Tue Jul 30 01:18:32 2002
999 noname how to convert from rm to mp3?
 
Mon Jul 22 12:13:55 2002
    
|Show previous 40| Show next 40|   View top 40 messages|