Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.     

Dể bỏ dấu tiếng VIỆT vào diễn đàn nầy, xin các qúi vị click vào dây

Please enter keyword(s) to search for messages by subject, message number, or name of poster.

Post Message

ID Name Subject Reply To: Date
7877;n đạt, và bình phẩm. Tuy có sự khác biệt của mổi diễn đạt, kiến giải, và bình phẩm của tường người, nhưng mà nó cũng rất là cần thiết cho sự học hỏi đa dạng để giúp mỗi người chúng ta có thể rút ra những tinh túy của một giáo lý có một không hai ở trên vũ trụ này, và kết họp những tinh túy ấy để mà quy vào cái tụ chung đồng nhất không thể phủ nhận và bài bác nó được. Tuy nhiên thực hành cũng rất là tối ưu quan trọng, song, thực hành cũng rất là đa dạng về trên hình thức lẫn nội dung, cho nên nó cũng tùy theo thối quen và ý thức của chúng ta mà tự giác thi hành, và không bắt buộc ai cũng giống như ai. Mon May 27 01:47:53 2002
 
900 Another Oracle Does the human spirit decease with the body?
884
Sun May 26 19:33:18 2002
899 cvm Phat Hoc,Hoc Phat
897
Sun May 26 18:51:32 2002
898 Minh Đăng Cám ơn Vạn Pháp
 
Sun May 26 17:31:22 2002
897 Vạn Pháp Phật Học, Học Phật
 
Sun May 26 00:44:56 2002
896 1Phat Tu Phat Hoc Van Dap
880
Sat May 25 16:05:31 2002
895 1Phat tu Chao mung ngay PHAT DAN
 
Sat May 25 15:49:17 2002
894 vo thuong reply to you ques. for fun!!!
888
Sat May 25 04:26:37 2002
893 vo thuong ti`m tha^`y
 
Sat May 25 04:13:13 2002
892 vo thuong vi vi ho?i ra^'t hay-
888
Sat May 25 03:59:55 2002
891 vo thuong Tieu Su H.T. Quang Kham
890
Sat May 25 03:22:36 2002
890 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Tieu Su H.T. Quang Kham 4
872
Fri May 24 18:37:20 2002
889 Minh Đăng Reply: Vi Vi
888
Fri May 24 16:02:54 2002
888 vi vi phat hoc van dap
880
Fri May 24 14:57:17 2002
887 A Buddhist Is wanting to reach enlightment a realistic goal?
883
Fri May 24 14:23:25 2002
886 ngoai dao Phat Hoc van dap
880
Thu May 23 18:51:04 2002
885 cvm Phật học vấn đáp
880
Thu May 23 16:05:39 2002
884 Oracle Does the human spirit decease with the body?
 
Thu May 23 14:39:30 2002
883 Oracle Is wanting to reach enlightment a realistic goal?
 
Thu May 23 13:56:33 2002
882 Mp. Hoc phat van dap.
880
Wed May 22 10:35:24 2002
881 A Buddhist Pha^.t Ho.c Va^'n Dda'p
880
Tue May 21 13:38:10 2002
880 Vạn Pháp Phật Học Vấn--Đáp!
 
Tue May 21 12:46:26 2002
879 Vạn Pháp Phật Học Vấn--Đáp!
 
Mon May 20 18:41:48 2002
878 Mp Vo Minh
874
Mon May 20 07:59:07 2002
877 Vạn Pháp Phật Học Vấn--Đáp!
 
Mon May 20 02:19:46 2002
876 A Buddhist Nha^n Duye^n va` Tu Ha`nh
875
Sun May 19 22:28:52 2002
875 ngoai dao Nhan duyen
 
Sat May 18 18:08:36 2002
874 ngoai dao vô minh
 
Sat May 18 17:37:36 2002
873 1 Phat tu Phat Hoc Van Dap
860
Sat May 18 05:36:54 2002
872 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Tieu Su H.T. Quang Kham 3
871
Sat May 18 01:10:21 2002
871 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Tieu Su H.T. Quang Kham (2)
870
Sat May 18 00:43:58 2002
870 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Tieu Su H.T. Quang Kham
869
Sat May 18 00:10:24 2002
869 Tam Kien Co CAM NANG TU DAO - Dan Nhap
811
Fri May 17 23:38:33 2002
868 Minh Đăng Reply : VI VI
866
Fri May 17 08:53:56 2002
867 Minh Đăng Reply: A Buddhist
858
Fri May 17 08:28:00 2002
866 vi vi Qui Y
857
Thu May 16 15:38:57 2002
865 Question Pha^.t Ho.c Va^'n Da'p
860
Thu May 16 15:01:23 2002
864 cvm Phat Hoc Vấn đáp
860
Wed May 15 15:43:53 2002
863 MP Hoc Phat Van Ddap,
860
Wed May 15 14:06:34 2002
862 ngoai dao 7 bước
 
Tue May 14 17:22:09 2002
    
|Show previous 40| Show next 40|   View top 40 messages|