Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 29 08:25:51 2006
Subject:  Chí Lớn Gập Nhau / bạn Kiều Nữ
Post No:  3255     Reply to:   3253

##Năm xưa nơi cánh cổng này,
Màu hoa cùng với mặt ai ửng đào.
Giờ đây người ở phương nào,
Hoa đào vẫn đứng cười chào gió đông!##

Ngẫu nhiên, hay là chí lớn gập nhau, mà Vũ Ðình Liên có bài này, mà tôi chỉ xin trích phần đầu và phần cuối mà thôi.

Ông Đồ

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
.....................
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

3256<--Next   Previous-->3254   View top 40 messages