Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Kiều Nữ         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 29 03:39:47 2006
Subject:  Kiều Nữ thân tặng ban PS
Post No:  3253     Reply to:   3251

Kiều Nữ là độc giả hằng ái mộ đạo hửu PS trên diễn đàn này, xin gởi tặng bạn 1 bài thơ của Thôi Hiệu đời Đường rất nổi tiếng, mong bạn nhận cho và chúc PS thân tâm hằng an lạc.

Nguyên văn:

Tích niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Hoa đào y cựu tiếu đông phong.
Thôi Hiệu

Dịch:

Năm xưa nơi cánh cổng này,
Màu hoa cùng với mặt ai ửng đào.
Giờ đây người ở phương nào,
Hoa đào vẫn đứng cười chào gió đông! .

Kiều Nữ thân tặng

3254<--Next   Previous-->3252   View top 40 messages