Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Người quang sát         Reply   Post Message
Date: Wed Jun 21 17:50:50 2006
Subject:   Phật tánh là ǵ?/goi ban PTDD
Post No:  3190     Reply to:   3188

Goi ban PTDT,

Phap môn bạn viết quá dài mà không có kèm theo 1 cái Link nào để cho PT kiểm chứn cả. Tuy nhiên, để dử lời hứa tôi sẻ ch́nh bày Phat Tanh là ǵ từ dễ đến khó cho bạn hiểu. Trước hết ta phải định nghỉa PT cho đỏn giản và dể hiểu. Phật là ám chỉ chư Phật , Tánh là bản tánh (giống như ta có bản tánh vui, buồn, thương ghét và..v..v..)
Tóm lại, Phật tánh tức là BÀN TÁNH CỦA CHƯ PHẬT. Vây th́ làm sau biết ta có bản tánh của chư Phật? Hảy đọc đoạn văn sau đây và xuy nghỉ cho chính chắng sẻ hiểu rỏ tại sau mà ta củng có Phật tánh giống chư Phật:

"Trước hết chúng ta phải hiểu rơ cái ‘tánh’ này, Phật tánh, Pháp tánh là không sanh không diệt. Chúng ta phải hiểu rơ đạo lư này. Tánh không sanh không diệt; nếu ‘tánh’ mê rồi th́ biến thành ‘thức’. Chúng ta thường kêu bằng linh hồn. Linh hồn là ǵ? Đó là tự tánh mê rồi th́ biến thành ra h́nh trạng này, biến ra linh hồn; linh hồn đi đầu thai trong lục đạo. Không kể là đầu thai bằng phương cách nào th́ nó cũng không sanh không diệt. Đến khi nào giác ngộ rồi th́ thành Bồ Tát, thành Phật. Giác ngộ th́ được đại tự tại, không giác ngộ th́ bị nghiệp lực chuyển. Thí dụ như lúc c̣n sống [chúng sanh] tạo thiện nghiệp, tâm thiện, niệm thiện, hành động thiện, hoàn cảnh sanh sống của họ là cơi người hay là cơi trời (cơi trời có 28 tầng). Nếu như tâm của họ không thiện, tư tưởng không thiện, hành vi không thiện, tương lai họ sẽ sanh vào cơi ngạ quỷ, súc sanh, hoặc là địa ngục."

(http://www.niemphat.net/Luan/niemphatichloi.htm

Ḥa thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu 23-06-2003 )

Đó là nói trên lí thiết, cần phải thực hành kiên nhẩn moi giác ngộ được PT:


"Cho nên thần thức, chúng ta gọi là linh hồn, đi đầu thai chứ không bị mất đi; nó sẽ chuyển biến chứ không tiêu diệt. Nếu nó giác ngộ th́ sẽ chuyển thành Phật tánh, nếu mê th́ chuyển thành thần thức; Nó sẽ chuyển biến tuỳ theo mê hay ngộ và vĩnh viễn không tiêu diệt.....Chúng ta từ Trung quốc di dân đến Mỹ quốc, đây là thay đổi thân thể và thay đổi thân phận; chúng ta không dùng quốc tịch Trung quốc nữa mà đổi thành quốc tịch Mỹ. Cũng như bạn thay đổi một cái thân thể và thay đổi hoàn cảnh sinh hoạt mà thôi. Gần đây chúng ta lại từ Mỹ di dân đến Úc châu, và lại biến thành công dân Úc, lại đổi thân phận nữa. Người th́ không chết, chỉ thay đổi thân phận ba lần, thay đổi hoàn cảnh sinh sống ba lần. Sự việc là như thế đó, cho nên bạn phải hiểu như vậy. "

(Ḥa thượng Tịnh Không)

Thực hành như thế nào?

Đối với bạn PTDT v́ mới nhập môn tôi có lời khuyên phải tu ngũ giới câm cho thuần thục trước đă, vậy thế nào là 5 giới cấm, một là không xát sanh, hai là không trộm cấp, ba là không nói dối, bốn là không tà dâm (lấy vợ người) năm là không rựu chè (nay là dùng ma tuư).Năm điều này thấy th́ dễ mà hành rât khó đó, đừng coi thường, lại nửa phải ăn lành ở hiền giúp người khốn khó. Dó là ta tu theo phước huệ song tu để mau thây Phật tánh. Muốn vậy mổi đêm ta phải chyuên cần tinh tấn công phu ít nhất là 2 tiếng bằng cách đọc kinh sách Phật hoặc là niệm Phật không chểnh mản hoặc lo ra, phải tập trung tinh thần th́ tâm sẻ an tịnh, lúc tâm đă dịnh th́ lo ǵ không thây phật tánh?
Tôi xin thí dụ cho bạn dể hiểu: nếu bạn thích ăn trái Xài, th́ phải cố gắn trồng cây Xài khi nó có trái rồi th́ sẻ thưởn thức biết rỏ hương dị như thế nào? chớ nay bạn không chịu trồng cây Xày, mà đi hỏi người này người nọ vê huơng dị Xái như thế nao? th́ muôn đời củng không biết đuợc.
Đây là bài vở ḷng về Phật tánh mong bạn cố thực hành và nêu có v́ không hiểu rỏ, cứ dặc câu hỏi ngắn gọn tôi sẻ giữ đúng lời hứa giảng cho đến khi bạn hiểu Phật tánh là ǵ (theo ươc nguyện của bạn) mới thôi
Người quang sát.

3191<--Next   Previous-->3189   View top 40 messages