Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris         Reply   Post Message
Date: Sat Jun 17 02:03:02 2006
Subject:   Kỳ thủ xứng đáng/ban QN
Post No:  3157     Reply to:   3155

Gởi bạn ta,

##Thân gởi bạn Thiền sinh
Tôi tuy tu khác pháp môn với bạn, đôi lúc không đồng ư những điều bạn đối đáp với bạn PS, nhưng tôi lại khâm phục bạn ở cái tính thẳng thắn và b́nh dân của bạn trong khi đối đáp với các bạn khác trên diễn đàn này,không giống như một số kẻ miệng luôn niệm Phật hiệu ,mà ḷng dạ âm đôc chỉ chờ dịp chia rẻ hại người để thoả mản cái tâm ma quỉ của họ, nên gửi tặng bạn bài thơ này###

Bạn thấy tôi và bạn PS tranh luận gay gắt về Phật pháp, ư kiến bất đồng, chứ sự thật tôi rất khâm phục tinh thần tranh luận của bạn PS v́ các lư do nêu như sau :

1-Tranh luận có dẫn chứng lời Phật ,ư Tổ, kinh sách hẳn hoi, có thể kiểm chứng được. ( có một số bạn lên diễn đàn hùng hổ đ̣i hỏi người ta phải giải thích này nọ, phài dẫn chứng kinh sách này nọ; tới chừng bị người kia vặn ngược lại y như anh ta, anh ta co ṿi, v́ có biêt ǵ đâu mà nói, mà mục đích không phải lên để tranh luận, mà t́m cách bắt bẻ ,để minh chứng ta là No 1, và muốn người khác tranh luận như kiểu độc đáo của ḿnh là: cứ nói đại không cẩn lư luận , dẫn chứng kinh sách chi cả, không trúng th́ sai, có chêt con ma nào đâu mà lo??).

2-Tranh luận tự ḿnh nói, ḿnh chịu trách nhiệm lời nói của ḿnh, không câu kéo cá nhân ngoài cuộc tranh luận vào để trốn trách nhiệm hoặc vu Khống kẻ khác ( dối người chớ không dối được lương tâm ḿnh và quỉ thần).

3-Bất đồng ư kiến mà khâm phục nhân cách, th́ là bạn, chớ không phải thù như một số người nghỉ.


Do đó tôi cảm thấy thích thú tranh luận với người bất đồng ư kiến mà có tinh thần thượng vơ như bạn PS , cho nên bạn thấy bài nào bạn PS ra, tôi đề cố gắng trả lời để bày tỏ sự khâm phục rằng ḿnh gặp một kỳ thủ xứng đáng.

Cám ơn bạn có hảo ư về tôi, dù bất đồng chánh kiến. Chúc bạn thân tâm an lạc.


3158<--Next   Previous-->3156   View top 40 messages