Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  HL         Reply   Post Message
Date: Sun Feb 5 12:29:43 2006
Subject:  hăy đợi
Post No:  2643     Reply to:   2626

##Phải chờ bao nhiêu lâu mới có lời giải thích thỏa đáng?
Bài giảng ấy vào tháng 1 hay tháng 3, 2005.
Măi đến tháng 12, 2005, vẫn chưa có ai nói năng ǵ, nên HT Trí Chơn mới cho ra cái bài giảng, nhân dịp vía đức A Di Đà, rằng pháp môn Tịnh Độ có từ thời đức Phật chứ không phải sau khi Phật nhập Niết Bàn.##
Ở Post trước tôi có viết: “…khi chúng ta đạt được tâm như như bất động, chúng ta sẽ dễ dàng sanh tâm vui mừng, dễ dàng tự xưng ḿnh là Phật, và dễ dàng phủ nhận các pháp môn khác…” Bạn chịu khó đợi thêm một thời gian nữa thôi (ít nhất là khoảng trong năm nay), khi đó, e rằng Ḥa Thượng sẽ quá ca ngợi pháp môn Tịnh Độ.

2644<--Next   Previous-->2642   View top 40 messages