Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Feb 4 19:44:56 2006
Subject:  Thập Phương Tịnh Độ / bạn Khuye^'n Khi'ch
Post No:  2642     Reply to:   2641

##Ba.n ne^n khuye^'n khi'ch ba.n a^'y vi` khi ba.n a^'y ca`ng no'i ve^` Thie^`n thi` ba.n mo*'i tha^'y su+. kha'c bie^.t giu+~a hai pha'p mo^n dde^? ma` cho.n lu+.a. Ca`ng no'i nhie^`u ve^` Thie^`n ca`ng to^'t cho Ti.nh ddo^.##

Nào bạn XTH có chịu nói về Thiền đơn phương đâu cơ chứ. Nếu bạn XTH chỉ nói về Thiền, thì tôi nào có phải khổ công bao lâu nay. Bạn XTH lại còn lo đi xuyên tạc Tịnh Độ và những kinh sách Đại Thừa mà bạn ấy cho là "thiếu trung thực" nữa.
Nội cái chuyện phủ nhận sự hiện hữu của cõi Tây Phương Cực Lạc cũng đủ cho thấy là bạn XTH có cái nhìn thiên lệch và thiển cận. Phủ nhận cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là phủ nhận sự hiện hữu của tất cả các cõi Tịnh Độ của chư Phật trong 3 đời ở 10 phương. Vì sao? Vì cõi Cực Lạc chỉ là một trong hằng hà sa số cõi Tịnh Độ.
Giờ đây, kinh sách đầy đủ, chư tôn thạc đức thuyết giảng rõ ràng, thế mà còn phủ nhận sự hiện hữu của cõi Cực Lạc, thì chẳng khác gì phủ nhận sự hiện hữu của một thái dương hệ khác trong vũ trụ và chẳng khác gì cho rằng loài người là sinh vật duy nhất trong toàn vũ trụ. Nghe sao mà giống tín điều của những độc thần giáo quá.

Từ trước tới giờ, tôi chỉ xiển dương Tịnh Độ, chứ không hề hạ thấp các pháp môn khác. Tôi chỉ tuân theo lời Phật dựa theo ý Tổ, mà khuyến khích các bạn nào tu theo Thiền, Giáo, Mật, Luật,... rằng các bạn nên kiêm tu Tịnh Độ. Nếu bạn nào khăng khăng không chịu, thì tôi cũng để tùy ý.
Tất cả các con đường đều dẫn tới La Mã, tất cả các pháp môn phương tiện đều đưa tới A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Không pháp môn nào mà không đưa tới quả vị Phật cả, nên tôi không dám bài xích pháp môn nào cả.
Có khác chăng là pháp môn có hợp thời thế hợp căn cơ không, đường tu có dài ngắn khó dễ không. Đó là lời chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền Tăng, chư sơn thạc đức, chư thiện tri thức ở 10 phương.

2643<--Next   Previous-->2641   View top 40 messages