Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phước Lộc         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 20 03:37:59 2005
Subject:  Kính gởi Ông Phúc Sơn
Post No:  1964     Reply to:   1962

Kính gởi Ông Phúc Sơn,
Xin ông nghĩ t́nh tôi với Ông đồng họ "Phúc", để xác nhận lời bạn CTH nào đó doán có trúng không. V́ người ta có nói "Kính laơ đắc thọ", mà tôi th́ mới lớn, chưa lặp gia đ́nh và c̣n ham sống lắm ông ơi.
Nêú Ông mà xác nhận đúng, từ đây có ai cho tiền ,tôi cũng không dám chỉ trích hoặc xúc phạm tới Ông PTDT nạ đó ,nói là sư huynh cuả Ông.
Mong Ông lên tiếng giùm để tôi không aư naư nưă.
Kính chào Ông PS
Phước Lộc

1965<--Next   Previous-->1963   View top 40 messages