Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  CTH         Reply   Post Message
Date: Thu Oct 20 02:05:06 2005
Subject:   PTDT! Please, try my prescription once!.
Post No:  1963     Reply to:   1961

Thân gởi PTDT,
Tôi thấy bạn là người đệ tử trung thành của Bồ Tát ĐT tôi cũng phục bạn lắm, mặc dù các PT khác tưởng bạn là bất thường về tâm thần.
Đâu bạn thử dùng thuốc tôi vài tháng xem sao; không có kết quả thi bỏ, có mất mát gì đâu; đặc biệt cho người muốn hưởng phước ở lục đạo như bạn vậy. Nêu không uống thuốc này thì sự hưởng phước của bạn chỉ có tính cách nhất thời mà thôi, khi gặp bảo lớn như Katrina kỳ rồi hoặc các ngọn bát phong mạnh thì phải tơi tả, ngã nghiêng.

Dùng "toa thuốc" tôi cho trong 3 năm sẻ được bảo đảm các vấn đề sau:

1-An hưởng hạnh phúc lâu dài ở khắp nơi, kể cả trong lục đao.
2-Nếu tình nguyện hưởng phước trong lục đao, thuốc này giúp tránh đuợc gió lớn (bát phong) thổi ngả.
3-Thuốc này giúp bạn có màu sắc đặc biệt, để mỗi khi khấn vái hoặc lâm nạn Bồ Tát ĐT sẽ nhận thấy bạn tức thời mà cứu giúp bạn.
4-Tâm bình thường lại và an lạc trong mọi thời, mọi cảnh

Đừng thấy toa thuốc ít vị rẻ tiền mà xem thường, thử dùng xem có hiệu quả gì không?
CTH

1964<--Next   Previous-->1962   View top 40 messages