Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phước Lộc         Reply   Post Message
Date: Wed Oct 19 23:32:39 2005
Subject:  Gởi Ông PTDT
Post No:  1962     Reply to:   1961

Gởi Ông PTDT
Nếu bạn PS xác nhậ đúng như bạn PTDT đã nói, thì tôi rất ân hận là bấy lâu nay đã xúc phạm tới PTDT vào hàng Ông tôi. Ông nội tôi năm nay 58 tuổi. Theo phong tục người Á châu phải kính trọng người tuổi tác mới đuợc sống dai.
Nếu Ông PS xác nhận bạn CTH nói đúng ,thì xin xin lổi Ông PTDT vì bấy lâu nay tôi vẫn nghĩ Ông cũng trẻ tuổi như tôi và bạn CTH. Thành thật xin lỗi.
Phước Lộc.

1963<--Next   Previous-->1961   View top 40 messages