Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TMT         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 15 05:50:49 2006
Subject:  Gui ban XTH / Ca^u ho?i
Post No:  3415    

##Tôi cũng xin nhân đây được nêu ra 2 câu hỏi cho trường hợp cơi TPCL là 1 cảnh giới biệt lập do Phật Di-Đà biến hoá ra, và ở cách Sa-Bà này rất xa, chứ không phải là cảnh giới ngay nơi tâm thức của các hành giả tu chứng đắc (TPCL giống như bạn PS và bạnD nghĩ) :

Câu 1: Tại cơi TPCL biệt lập đó th́ các pháp có c̣n tuân theo luật nhân-quả hay không ?

Câu 2: Theo Kinh điển đại thừa th́ sau Phật Thích-Ca xuất hiện nơi Sa-Bà sẽ là Phật Di-Lặc xuất hiện, trong khoảng thời gian giữa này tuyệt nhiên sẽ không có 1 vị Phật nào hết, như vậy có phải điều này đă nói lên rằng trước khi Phật Di-Lặc xuất hiện th́ sẽ không có 1 vị Phật nào từ TPCL trở về lại Sa-Bà để độ cho chúng sinh ở nơi đây ? (trong khi đa số các Phật Tử tu cầu văng sanh TPCL th́ đều phát nguyện rằng sau khi họ thành Phật sẽ quay lại sa bà để độ cho chúng sinh ), Phải chăng sẽ không có ai ở TPCL đắc đạo thành Phật trong suốt khoảng thời gian nhiều ngàn năm này, tại sao ?


Quư vị PT nào đă mở ḷng từ bi để dành thời giờ của quư vị mà trả lời 2 câu hỏi trên th́ xin đừng trả lời chỉ v́ mỗi cá nhân tôi, mà xin hăy trả lời với tâm ư muốn làm sáng tỏ Phật Pháp . ##
Ba.n XTH co' 2 ca^u ho?i ra^'t hay, to^i cu~ng mong dduoc ca^u tra? lo*`i. To^i cu~ng xin go'p y' kie^'n cu?a mi`nh dde^? tra? lo*`i 2 ca^u ho?i ddo'. Tru+o*'c khi tra? lo*`i thi` to^i xin ho?i ba.n XTH cho ro~ ra`ng. Trong ca^u thu+' nha^'t ba.n ho?i ve^` TPCL. Ca^u tra? lo*`i sau na`y cu?a ca'c Pha^.t tu+? chi? co' y' nghi~a ne^'u ba.n tin la` co' TPCL. To^i ho?i ba.n XTH, ba.n co' tin la` co' co~i TPCL bie^.t la^.p vo*'i co~i Sa ba` na`y kho^ng? Trong ca^u ho?i thu+' hai, ba.n co' tin la` kinh ddie^?n Da.i thu+a no'i la.i lo*`i no'i cu?a Pha^.t hay kho^ng?

3416<--Next   Previous-->3414   View top 40 messages