Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 14 15:27:25 2006
Subject:  thắc mắc/nhân quả
Post No:  3393     Reply to:   3388

_tôi có đọc trong 1 quán chay có 1 bài thơ, và bài thơ có nói là dù chỉ đau như bị kiến chích thôi là ta đã chịu quả báo. như vậy trong lúc hiện tại ta luôn sống trong quả báo ko dừng dù chỉ 1 sát na. xin hỏi điều này có đúng ko?
_1 người khi khởi tâm trộm cắp, giết người cho đến lúc bị bắt thì người này đang chịu quả báo. quả báo này bao gồm cả việc người này khởi tâm?có đúng vậy ko?
_tôi có xem 1 bộ phim về nhân quả có nói:muốn biết quả báo hiện tại hãy xem việc làm trong quá khứ(kiếp trước ko nhớ rõ lắm), muốn biết quả báo tương lai(kiếp sau ko nhớ rõ lắm) hãy xem việc mình làm trong hiện tại. chỗ thắc mắc của tôi là liệu quá khứ và kiếp trước, tương lai và kiếp sau. cái nào đúng hơn. quá khứ thì bao hàm luôn cả kiếp trước còn kiếp trước thì ko liên quan gì đến kiếp này, tương lai và kiếp sau cũng lại như thế.=>vậy chính xác hơn phải là:muốn biết quả báo hiện tại hãy xem việc mình làm trong quá khứ, muốn biết quả báo vị lai hãy xem việc mình làm trong hiện tại. Liệu ý đó có đúng ko?3394<--Next   Previous-->3392   View top 40 messages