Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minhdao         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 7 01:36:12 2006
Subject:  Bạn TK
Post No:  3345    

Chào Bạn TK,


Tôi có bao giờ nói với Bạn là Tôi Phủ nhận Tây Cực Lạc chẳng ngoài Tâm đâu.
Nhưng Tôi Tin là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là có thật.

Tuy rằng Tây Phương Cực Lạc cách xa Ta Bà Thế Giớiườiuôn Ức Cỏi Phật, nhưng trongột Sát Naột Niệm) th́ có thể Văng Sanh về Tây Phương Cực Lạc.

Đây là Ư nói của câu " Tây Phương Cực Lạc Chẳng Ngoài Tâm " theo Tôi hiểu.

Tôi có không thời gian viết giải thích rơ cho Bạn v́ Tôi nghỉ trong vài câu không thể nào giải thích hết được.

Nếu Bạn c̣n nghi vấn th́ nên T́m mấy Thầy mà hỏi cho rơ. Bạn có câu trả lời th́ chia sẽ với Tôi nha. Đồng thời Bạn có thể nghen thêm băng giảng "Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh B́nh Đẳng Giác Kinh" do HT Tịnh Không giảng.

Nếu Bạn có Câu trả lời Chính Sát th́ xin chia sẽ với Tôi.

Tôi sẽ Tim hiểu lại, nếu sai th́ Tôi cũng không ngại thay đổi.

Trong Tâm hay có thật cũng được Tôi cũng sẽ cầu Văng Sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.


Tôi mong đợi câu trả lời Chính Sát của Bạn sau khi Bạn tham khảo các Thầy hay Thiện Tri Thức.A Di Đà Phật :)

3346<--Next   Previous-->3344   View top 40 messages