Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  TK         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 7 00:57:31 2006
Subject:  Goi ban Minhdao
Post No:  3344     Reply to:   3343

##Chào Bạn TK :)


Tôi Tin có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thật, tuy Tây Phương Cực Lạc cách đâyườiuôn ức Cỏi Phật nhưng cũng Chẳng ngoài Tâm.
Tôi nói vây Bạn hiểu chứ? ##

Xin giã nhời bạn:

Tôi thật lấy làm ngạc nhiên quá !!!!!!, vì câu trên của bạn hoàn toàn phù hợp 101% những điều tôi đã trình bày với bạn ( 3 ngàn thế giới chẳng ngoài tâm); vậy mà bạn cứ khăng khăng cho nà khác với ý bạn. Thế này nà thế nào??
Có bạn nào trên diễn đàn này giỏi tiếng Việt, làm ơn thông dịch lại cho bạninhdao rỏ là : ý kiến của Ngẫu ích ĐS, tôi và bạnD(câu nêu trên hoàn toàn là một, không khác). Xin cám ơn trước!

TK

3345<--Next   Previous-->3343   View top 40 messages