Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Kiều nữ         Reply   Post Message
Date: Sun Jul 2 03:55:07 2006
Subject:  Kiều nữ thân tặng PS
Post No:  3260     Reply to:   3258

Kiều Nữ đọc giả ái mộ PS, kỳ này xin tặng PS bài thơ 'Tôi vẫn đợi' của Thượng Tọa Tuệ Sỹ, chúc bạn thân tâm an lạc, Kiều Nữ vẩn thich đọc văn bạn, -nếu không có gì trở ngại, xin bạn cho KN biết bạn là thiếu niên, trung niên hay lảo niên? (nếu không muốn thì xin khỏi phai trả lời):

Tôi vẫn đợi những đêm xanh khắc khoải
Màu xanh xao trong tiếng khóc ven rừng
Trong bóng tối hận thù tha thiết mãi
Một vì sao bên khoé miệng rưng rưng

Tôi vẫn đợi những đêm đen lặng gió
Màu đen huyền ánh mắt tự ngàn xưa
Nhìn hun hút cho dài thêm lịch sư
Dài con sông tràn máu lệ quê cha

Tôi vẫn đợi suốt đời quên sóng vỗ
Quên những người xuôi ngược Thái bình dương
Người ở lại với bàn tay bạo chúa
Cọng lau gầy trĩu nặng ánh tà dương.

Rồi trước mắt ngục tù thân bé bong
Ngón tay nào gõ nhịp xuống tường rêu
Rồi khép lại hàng mi về Cõi Mộng
Như sương mai như bóng chớp mây chiều.

Kiều nữ thân tặng PS.

3261<--Next   Previous-->3259   View top 40 messages