Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Người viết mướn         Reply   Post Message
Date: Sun Jun 25 23:20:59 2006
Subject:  sẻ thấy quả báo!
Post No:  3247    


Trưa nay tại thành phố Melbourne- AUS, Viết mướn tôi nhận trên 5 cú phone đại diện cho hơn 60 PT tại chùa Quang Minh và Quảng đức (Mel) dệ tử tục gia của 2 lảo tăng A (trong nước) và lảo tăng B (ngoài nước) -xin tạm gọi-, nhờ viết bài lên án 2 phật tử A và B củng từng là đệ tử của 2 lảo tăng trên,(trước đây là thù) nay 2 đứa gian manh cấu kết nhau , dùng danh từ ha cấp như "rững mở" hoậc "ăn không ngồi rồi"...để lên án các phật tử thiện tâm giảng về Phật tánh (Giống như bồ tát Thường Bất Khinh/ Pháp hoa) để làm họ nản chí, ngăn cản không cho họ nói về Phật tánh nửa, trong khi các Pt khác lên diển đàn này là muốn t́m hiểu về cái sâu xa mà trong bất cứ kinh Phật nào cũng nói đến đó là PT( cái trọng yếu nhất), mà 2 đứa dốt nát và gian xào này dám dùng từ mà Phật hay nói ra là"Phật tánh" để hí lộng quỉ thần, để thù vặt chỉ trích cá nhân, để gở lại cái oán sau mấy lần thượng đài bị thất điên bán đảo...., và rồi lại ăn càng nói bướng trốn chạy mấy lần rồi..., ai theo dỏi diển đàn này đều rỏ. Chửi người rao giảng Phật tánh khác nào chửi Phật ,vi hơn 40 năm, Phật chỉ nhằm giảng (1 cái duy nhất) cho chúng sanh biết rằng ḿnh có Phật tánh để thành Phật.
Nếu 2 Phật tử A và B không ăn năn hối cải, dùng danh từ tối thượng của Phật giáo là chữ "Phật tánh". để xỏ xiên trả thù riêng tư và hí lộng quỉ thần th́ bắt buôc tôi phải cho đăng đoạn tiểu thuyết dài nói về cuộc đời sự nghiệp cùa 2 Pt A và B, v́ sau mà khi Sư diệt tổ, v́ sao mà phản phúc nói xấu đức bổn sư làm lể thụ giới cho ḿnh, trong khi vẩn dùng pháp danh bổn sư ban cho là TH trên các thư tín... Tiên lể hậu binh, nếu c̣n ăn nói bừa bải khi sư diệt tổ, sẻ thấy quả báo.
Viết mướn.

3248<--Next   Previous-->3246   View top 40 messages