Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phân tích         Reply   Post Message
Date: Sun Jun 25 17:06:43 2006
Subject:  Goi các Phật tử thiện tâm /PTDT
Post No:  3243     Reply to:   3242

Các bạn có muốn biết tại sao PTDT ham mê chữ Phật tánh không?Phải biết lư do thầm kín của hắn mới hiểu rỏ hắn. Tôi trên diễn đàn này từ lâu nên đọc hầu hết các bài viết của các Phật tử , nên biết rỏ tâm lư hắn: "Hắn GIỞ KHÙNG ĐIÊN ĐỂ LÀM NẢN CHÍ NHỮNG AI MUỐN LÊN DIỄN ĐÀN NÀY ĐỂ GIẢI THÍCH VỀ "PHẬT TÁNH", V̀ ĐÂY LÀ 2 CHỬ TỐI KỴ CỦA HẮN VÀ CỦNG V̀ KHÔNG AI MUỐN ĐỐI ĐÁP VỚI NGỬNG KẺ GIAN XẢO NHƯ HẮN".
Tại sao có chuyện lạ vậy? mê PT, mà giả khùng để làm nản chí những người nói về cái hắn yêu thích? có nhiều lư do lắm; thứ nhất bản tánh hắn ba hoa, TỰ ÁI CAO và dốt nát ,nhưng thích nói chữ , mấy lần thượng đài đấu về PT, đều đuối lí rồi đăm ra sợ 2 chữ PT, nên giả khùng như là mê 2 chữ này lắm, nhưng đả kích ai nói đến ai chữ PT này; các phật tử cứ xem lại các bài đối đáp cùa hắn trên diển đàn này từ xưa đến nay, là biết hắn là ngu hay khôn, ngay thẳng hay gian dối, cải không lại th́ phải nói xấu người khác là chả ai biết về PT cả,và chỉ pháp tu của hắn là nhất? đó là lí do mà hắn yêu PT trên môi, nhưng trong tâm th́ rất ghét PT,giấy trắng mực đen c̣n sờ đó mà xảo ngữ oa ngôn ,có ngày phải bị quỉ sứ cắt lưởi. Thứ hai là pháp môn mà thầy hắn không giảng về PT , nên ai nói đến 2 chữ này, là nghịch với tôn chỉ của thầy hắn,nghịch th́ phải làm cho họ im tiếng ,nên phải dùng hạ sách khích bác này.
Nhưng mà không phải cứ dùng miệng lằn, lưởi mối của hắn nói mà người ta tin đâu; do đó tôi khuyên các phật tử có thiện tâm lên diển đàn này để giảng về phật tánh giúp hắn, nên từ bỏ thiện tâm này đừng tiếp tục giúp bọn xảo quỷ đó nửa ? V́ sao? Để giúp hắn không phát triển ác khẩu và tà tâm thêm nửa- để tránh luật nhân quả sẻ giáng lên bọn nó một ngày không xa,( gian dối với người chớ làm sao dối ḷng ḿnh và quỉ thần khuất mặt cho được). Bỏ diển đàn lại cho cha con nó độc diển để tự thoả mản tự ái, khi không ai nói tới chúng, chúng sẻ tự cắn xé nhau để cho ḿnh là đúng la gioi nhat (thay v́ dùng tranh luận minh bạch).
Tóm tắt , khuyên các phật tử thiện tâm( ai tốt ,xấu, gian xảo, phật tử đọc qua các bài viết đều rỏ!)nên Ĺa Bỏ diển đàn nảy cho cha con bọn xảo trá đó đưọc như ư, và tránh cho bọn này khỏi phạm thêm khẩu nghiệp, tà tâm nửa, đó là cách duy nhất các Phật tử thiện tâm có thể làm trong lúc này, nếu muốn giúp họ.
Phân tích

3244<--Next   Previous-->3242   View top 40 messages