Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Sun Jun 18 01:03:04 2006
Subject:  Gửi Bạn Phuc' Sơn
Post No:  3167     Reply to:   3166

"Cái câu hỏi này bạn XTH đă đưa ra từ đời kiếp nghiệp lai nào đó rồi, chứ không phải mới đây. Bạn XTH đă không tin Tịnh Độ Tông th́ bạn ấy nhất định không tin. Nay bạn ấy hỏi lại một lần nữa, là hỏi cho có chuyện mà thôi, chứ dù tôi có nói thế nào, dẫn chứng ra sao, th́ cũng như nước đổ đầu vịt, bạn ấy không tin là vẫn hoàn không tin. "

_ Trong bài post 3160 bạn Phúc Sơn đă viết về tôi như trên, nay trong bài bài post này th́ bạn PS lại viết về quan điểm của bạn ấy về thiền và Tịnh như sau :

"Cứ theo như tôi đọc, th́ thiền với tịnh là một.
Giữ câu Phật hiệu cho chắc, không cho ư tạp xen vào, th́ chẳng phải là đại định bên Thiền th́ là ǵ?
Giữ tâm lắng động, không cho ư tạp xen vào, chỉ chú tâm vào câu Phật hiệu, th́ là cảnh giới nhất tâm bất loạn của nhà Tịnh rồi c̣n ǵ? "

_ Nếu như bạn PS có cái nh́n tương quan giữa thiền và tịnh như thế th́ xin hỏi bạn rằng bạn đă dựa vào đâu để cho rằng tôi không tin sự lợi ích của pháp môn Tịnh Độ ? Phải chăng v́ bạn muốn vu khống cho tôi cái tội bài bác pháp môn Tịnh Độ để kéo thêm nhiều PTTD về phía bạn mà hiềm khích với tôi, trong khi tôi đă đôi ba lần thẳng thắn, và minh bạch nói với bạn PS tại diễn đàn này rằng tôi chưa hề bao giờ phủ nhận sự lợi ích của pháp môn TD, và sự cần thiết nên niệm Phật, tôi chỉ là không tin có sự việc "đới nghiệp văng sanh về TPCL" , Tịnh Độ th́ không đồng nghĩa với "đới nghiệp văng sanh TPCL" ! ( Tôi lại xin nhắc thêm 1 lần nữa với bạn PS), nếu bạn PS cho rằng Tịnh Độ tông phải là đồng nghĩa với "đới nghiệp văng sanh" th́ đó là sự suy tưởng riêng của bạn, không nên v́ sự suy tưởng riêng của ḿnh mà cột người khác vào chữ nghĩa 1 cách tai hại như thế !

Hôm nọ bạn thiền sinh -Pa ri có post 1 bài viết của cư sĩ Tịnh Độ Diệu Trân bày tỏ cảm nghĩ của cư sĩ về thế giới Cực Lạc với các loài chim thuyết pháp, tôi nhận thấy bài viết ấy rất hay, rất phù hợp với hệ thống giáo lư chính yếu của Phật dạy, và những cảm nghĩ của cư sĩ Diệu Trân th́ thực tế và sống động chứ không giống như những "lắp ráp" huyễn hoặc của bạn PS về thế giới TPCL, mong bạn PS nên xét lại phương hướng suy tưởng của ḿnh cho chín chắn hơn, nếu chưa được thông suốt th́ đừng vội khăng-khăng cho rằng ḿnh nghĩ đúng rồi vung vít răn đe, hoặc chê bai người khác , và nhất là bạn PS nên bỏ bớt tập khí "lấy thịt đè người", "cả vú lấp miệng em" trong lúc chúng ta đang cùng nhau trao đổi, học hỏi về phật Pháp , v́ như vậy là trái ngược với tinh thần Phật Giáo !

Hiện thời tại nơi Sa-Bà này, phẩm hoa sen của tôi chưa chắc đă thấp kép hơn phẩm hoa sen của bạn PS, mà PS c̣n vu khống, quặt quẹo, rồi răn đe, lớn lối như thế, lỡ như mà tôi bị sanh vào thế giới TPCL trong phạm trù tư tưởng của bạn PS, và lại bị sanh trong 1 phẩm hoa sen thấp kém hơn th́ làm sao tôi có cực lạc cho nổi ? Chắc chắn là phải chịu cực khổ với bạn ấy rồi !

Mong Bạn PS xét lại,

XTH

3168<--Next   Previous-->3166   View top 40 messages