Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Sat Jun 17 21:44:09 2006
Subject:  Đới Nghiệp ? (gửi bạn PS)
Post No:  3164     Reply to:   3160

"Cái câu hỏi này bạn XTH đă đưa ra từ đời kiếp nghiệp lai nào đó rồi, chứ không phải mới đây. Bạn XTH đă không tin Tịnh Độ Tông th́ bạn ấy nhất định không tin. Nay bạn ấy hỏi lại một lần nữa, là hỏi cho có chuyện mà thôi, chứ dù tôi có nói thế nào, dẫn chứng ra sao, th́ cũng như nước đổ đầu vịt, bạn ấy không tin là vẫn hoàn không tin. "

_ Tại sao bạn không nghĩ rằng tôi có thể hỏi dùm những người khác ?


Bạn XTL nói với bạn XTH như ri (2338)
##Su+. giu'p ddo*~ na`y co' the^? la`m thay ddo^?i nghie^.p lu+.c va` ta^m thu+'c.##

Tôi xin góp ư như vầy.
Thay đổi tâm thức th́ có. Niệm Phật, cũng như tu tâm dưỡng tính, th́ tâm thức phải thay đổi chứ. Giữ danh hiệu Phật trong đầu, luôn nghĩ tưởng như Phật ngự trên đầu ḿnh, th́ tâm thức sẽ dần dần hướng thiện.
Thay đổi nghiệp lực? Tôi không rơ bạn muốn nói ǵ với chữ "thay đổi".
"Thay đổi nghiệp lực" mà có nghĩa là "xóa bỏ nghiệp quả" th́ không có chuyện đó. Danh hiệu muôn đức thật sự đấy, như không xóa sổ nợ được.
"Thay đổi nghiệp lực" mà có nghĩa là "đ́nh hoăn sự kết thành quả của nghiệp nhân" th́ có. Đó là cái lư "đới nghiệp văng sinh" trong pháp môn Tịnh Độ. #

_ Tôi nghĩ rằng: "Thay đổi nghiệp lực" có nghĩa là thay đổi nghiệp lực ! Tương tự như rau răm, hoặc hành hương trồng ở VN th́ mùi vị rất hăng, rất lừng, nhưng cũng cùng giống đó mà mang sang Mỹ trồng th́ mùi vị không c̣n hăng lừng như trước nưă, v́ đă khác đất đai (tâm địa đă thay đổi), khác khí hậu (cơ duyên cũng đă thay đổi do được tu tập thêm vào những thiện chủng mới), chứ "thay đổi nghiệp lực" th́ không có nghĩa là xóa bỏ, hoặc đ́nh hoăn nghiệp quả . Đạo hữu c̣n chưa nắm được căn bản cu?a lư nhân duyên trong đạo Phật !

" Nói tóm lại, phải trả nghiệp cho hết, dứt cho hết nghiệp từ vô lượng kiếp, th́ mới thành ngôi Diệu Giác. "

_ Như vậy Ngài TT Tất ĐDa.t ĐDa cũng đă phải trả hết sạch các nghiệp rồi th́ mới thành ngôi Diệu Giác, mới đắc đạo thành Phật chứ, nhưng tại sao sau khi đă thành Phật rồi mà Ngài vẫn c̣n bị voi rượt, bị Đề-Bà Đa.t ĐDa xô đá làm găy chân, và cuối cùng th́ Ngài nhận lấy bát cháo nấu với nấm độc do người cúng dường vô ư, không biết đem dâng cho Ngài để rồi theo đó mà tịch diệt ? Phải chăng v́ Ngài đă biết rơ tất cả những sự việc trên đều là dư quả do chính Ngài đă gieo ra từ những tiền kiếp xa xôi, và v́ chưa nhận lại hết những nghiệp báo đó nên mới c̣n "dư quả" ! (nếu đạo hữu chưa hiểu rơ th́ xin đừng nói bừa, hoặc nếu có muốn nói th́ nên ghi rơ là "tôi nghĩ rằng...", "tôi đoán là ...", "tôi cho rằng...", ..v..v.. chứ xin đừng nói như thật những điều mà chính đạo hữu c̣n chưa nắm vững, dù rằng những điều ấy là do các Tổ nói đi nữa, nhưng nếu chính ḿnh c̣n chưa hiểu th́ xin khoan dùng nó để giải thích, hoặc để dẫn chứng v́ sẽ dễ gây thêm hoang mang cho người khác !)

"Có thể là bạn XTH tưởng lầm chuyện "đới nghiệp văng sinh" có nghĩa là sạch hết nghiệp rồi văng sinh, nên bạn ấy nghĩ rằng, sạch nghiệp th́ tất nhiên b́nh đẳng, sao lại có 9 phẩm cao thấp.
"Đới nghiệp" không có phải là sạch nghiệp, vỗ nợ đâu. "Đới nghiệp" có thể so sánh như là "khất nợ" vậy đó. Bi giờ chưa trả, sau này tôi sẽ trả, trả cả vốn lẫn lời, không thiếu ǵ cả.
C̣n chuyện 9 phẩm th́ cũng chẳng có ǵ là lạ cả. Niệm Phật càng nhiều bao nhiêu, th́ sạch phiền năo, đoạn hoặc nghiệp bấy nhiêu, tùy tŕnh độ sạch phiền năo, đoạn hoặc nghiệp, mà được văng sinh vào từng phẩm khác nhau. "

_ Dạ không, đạo hữu đóan sai rồi ! Tôi hiểu 2 chữ "đới nghiệp" không khác với đạo hữu hiểu, nhưng có điều tôi nh́n cái sự việc niệm Phật th́ cũng vẫn là tạo nghiệp, mặc dù "niệm Phật" dĩ nhiên là tạo thiện nghiệp, và1 khi cả cái thiện nghiệp do niệm Phật mà có, nếu như cũng đă tạm gác hết lại rồi (đới), th́ 9 phẩm hoa sen dựa vào đâu mà có ?


"Theo Quán Kinh: người tạo tội ngũ nghịch thập ác khi lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu chí thành xưng danh hiệu Phật A Di Đà cho đến mười niệm, th́ Ngài liền hiện thân tiếp dẫn sanh về Cực Lạc."

_ Nếu tôi nhớ không lầm th́ bạn Phúc Sơn đă có vài lân` post lên những điều bản nguyện của Phật Di-Đà như những tiêu chuẩn để được Ngài tiếp dẫn, th́ trong đó Ngài có loại ra những người phạm tội ngũ nghịch th́ sẽ không được Ngài tiếp dẫn ?


"Bàn luận để đưa đến hiểu biết, để mở rộng kiến thức th́ nên. Bàn luận để mà đả phá lật đổ quan niệm th́ ngh́n vạn lần tôi xin là không nên. V́ sao? V́ chuyện này do các cao tăng thạc đức ngộ đạo dựa và lời Phật ư Tổ mà trùng tuyên, lại có chứng nghiệm rơ ràng, phàm phu thiển cận, lấy cái hiểu biết của con cóc ngồi dưới đáy giếng mà muốn hủy báng, th́ sẽ xẩy ra chuyện nhổ nước miếng lên trời, cầm bó đuốc cháy đi ngược chiều gió. "

_ Bạn Phúc Sơn không cần thiết phải răn đe tôi, tự tôi biết cân nhắc sự việc, và tôi nhận rơ được rằng không phải bất cứ những điều ǵ mà người ta ghi lại trong Kinh , trong sách rồi bảo đó là lời của Chư Phật, hoặc của chư Tổ nói, th́ dù trong tâm tôi nhận thấy quá vô lư, hoặc quá mâu thuẫn, nhưng tôi cũng vẫn phải cúi đầu hùa theo để ca ngợi, mà không dám nêu ra chỗ mâu thuẫn, chỗ vô lư ấy v́ sợ dắc tội bất kính với bề trên ...Đa.o Phật dạy cho chúng ta tu tập với tinh thần khách quan, vô chấp, và tu tập để đi đến chỗ hoàn toàn làm chủ lấy tâm của ta, chứ đạo Phật không hề dạy cho chúng ta cái tinh thần luồn cúi, trọng danh, về huà, để rồi đi đến chỗ làm nô lệ cả trong tâm hồn ! Xin bạn Phúc Sơn lưu ư điểm này để đừng lạm dụng những điều răn đe không đúng lúc, không đúng người, mà mang tội "thủ đoạn bôi bác" cho người khác đấy !

XTH

3165<--Next   Previous-->3163   View top 40 messages