Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris         Reply   Post Message
Date: Sat Jun 17 16:51:14 2006
Subject:  Xuất xứ ?/ban pham phu.
Post No:  3161     Reply to:   3159

Gởi bạn ta,

###bạn pa-ri và ban XTH thân mến, có phải 2 bạn đang theo học thầy Nhất Hạnh không?###

Cám ơn bạn có nhă ư hỏi về xuất xứ của tôi; để trả lời: tôi xin trả lời bằng cách dẫn 1 dợan văn nhỏ trong "Lục mạch thần kiếm" của KD, kể mẫu chuyện về Đoàn Dự lúc mới gặp Kiều Phong lần đầu (tôi chắc bạn có đọc truyện KD)
-----------
"Đoàn Dự hỏi:
Xin hào hán cho biết quư tính đại danh?

Đại hán dáp:
- Tôn huynh hà tất phải hỏi cặnn kẻ làm ǵ. Chúng ta không câu nệ h́nh thức, cứ việc cùng nhau an uống no say, há chẳng hào hứng hon ru? Đôi bên biết rơ nhau rồi th́ c̣n ǵ là thú vị nửa!"
---------------
Tôi nghĩ nếu chúng ta không biết ǵ về xuất xứ của nhau (tên thật, bổn sư tên ǵ?......) th́ cuộc pháp luận mới khách quan và hào hứng. Biết rỏ rồi, khi tranh luận có yếu tố t́nh cảm chi phối, th́ e không c̣n thú vị nữa!.

Chúc bạn tu tập như ư.


3162<--Next   Previous-->3160   View top 40 messages