Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris          Reply   Post Message
Date: Fri Jun 16 03:35:26 2006
Subject:  Gởi bạn XTH.
Post No:  3147     Reply to:   3144

Gởi bạn ta,

###Gần đây tôi được theo dơi các bài viết của bạn trên diễn đàn này, đặc biệt là các bài viết đối đáp với bạn Phúc Sơn, đă giúp cho tôi học hỏi thêm được những điều lợi ích, các bài viết ấy tôi đọc đến đâu th́ hiểu ngay đến đấy, rất trôi chảy và mạch lạc, nhưng có vài bạn khác th́ lại tỏ ra bất măn với bạn, cho nên tôi viết vài hàng nơi đây để tỏ ư tán thán việc làm lợi ích của bạn, và cũng đồng thời để làm quân b́nh lại phần nào nho-nhỏ cái nghịch duyên mà bạn đă gặp phải trong lúc giải bày chánh Pháp ... .###

++++++++++++++++++++++++++

Cám ơn bạn đă có lời quá khen, thật ra tôi chỉ là một thiền sinh trẻ mới tu tập vài năm nay thôi. Tôi đọc Post bạn viết là : Cảnh giói Phật vượt ngoài không và thời gian" , th́ tôi biết bạn là bậc thầy của tôi rồi, và tôi c̣n học hỏi nơi bạn rất nhiều.

Tôi nghĩ nếu có rănh, chúng ta nên lên diễn đàn "tranh luận phật pháp" rât hưũ ích :vừa ích ḿnh (học thêm) vừa ích người (giúp các bạn khác). Tranh luận không có nghĩa là hơn thua từng câu nói, mà có nghĩa là nh́n các pháp qua nhiều góc cạnh khác nhau, để hiểu rỏ vấn đề hơn. Dĩ nhiên đôi lúc chữ nghĩa dễ gây bất ḥa, nhưng đối với PT chúng ta th́ rất dễ nhanh chóng tan biến các lệ khí của 7 t́nh này.

Đối với tôi, v́ quan niệm "các pháp tánh không", nên không ngại thuận hay nghịch duyên trong lúc bàn cải Phật pháp; trái lại càng gay go càng dễ nhớ , giúp đào sâu tư duy ,kiểm soát xem tánh ḿnh đă ra khỏi ṿng Thất tỉnh đựơc bao nhiêu phần trăm rồi ,và có ǵ khác với lúc mới bắt đầu tu học chăng? chuyển hoá (transform) nghiệp xấu có tiến bộ không ? và.........

Chúng ta hiện nay, tuy tu khác pháp môn, nhưng đều là con Phật ,th́ chắc chắn c̣n duyên gặp gỡ dài dài, và chặng chót là tại "Niết bàn cực lạc".

À c̣n đề tài bạn hỏi là " đái nghiệp văng sanh" th́ nhất định phài " "Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ" (Kiều), để chờ nghe bạn PS ,một bậc lăo làng trong Tịnh độ tông trả lời. Mong bạn PS v́ tinh thần học Phật lên tiếng về đề tài này, rất cám ơn.

Thiền sinh/Paris.

3148<--Next   Previous-->3146   View top 40 messages