Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 15 23:04:26 2006
Subject:  Gửi bạn thiền sinh - Paris
Post No:  3144    

Gửi bạn thiền sinh - Paris,

Gần đây tôi được theo dơi các bài viết của bạn trên diễn đàn này, đặc biệt là các bài viết đối đáp với bạn Phúc Sơn, đă giúp cho tôi học hỏi thêm được những điều lợi ích, các bài viết ấy tôi đọc đến đâu th́ hiểu ngay đến đấy, rất trôi chảy và mạch lạc, nhưng có vài bạn khác th́ lại tỏ ra bất măn với bạn, cho nên tôi viết vài hàng nơi đây để tỏ ư tán thán việc làm lợi ích của bạn, và cũng đồng thời để làm quân b́nh lại phần nào nho-nhỏ cái nghịch duyên mà bạn đă gặp phải trong lúc giải bày chánh Pháp ...

Rất mong được đọc thêm những bài viết của bạn về Phật Pháp nơi diễn đàn này .


XTH

3145<--Next   Previous-->3143   View top 40 messages