Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  XTH         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 15 21:11:30 2006
Subject:  Thuyết Không Gian ( Gửi PS và Các Bạn)
Post No:  3140     Reply to:   3083

##1-Có ngày khoa học tiến bộ, loài nguời chế được phi thuyền đổ bộ lên hành tinh TPCL, thì bạn nghĩ sao?##

Chuyện đó không thể nào có được.
Lấy trên phương diện Phật Pháp, thì đức Như Lai có dạy: chỉ có niệm Phật và cầu tiếp dẫn thì mới có thể sinh sang cõi Cực Lạc được mà thôi.
Lấy trên phương diện khoa học: ánh sáng đi rất nhanh, mà phải cần cả tỷ triệu năm mới tới được một hành tinh xa xăm. Nay cõi ấy cách đây mười vạn ức Phật Độ, thì dù con người cõi Sa Bà có sống tới 84000 năm (thời gian trước khi đức Từ Thị hạ sinh), cũng không bay tới nổi cõi Cực Lạc.

O*? tre^n là trích đọan đối đáp giữa bạn Phúc Sơn và bạn thiền sinh -Pa ri,

Tôi xin được đóng góp chút hiểu biết mà tôi đã được xem tên TV do 1 ông professor người Mỹ gốc Nhật hiện đang dạy ở trường MIT, giảng về thuyết không gian của ông Alber Einstein ( Tôi đánh vần đúng tên của nhà bác học này không ?) như sau :

Theo thuyết của Einstein thì vận tốc của ánh sáng là vận tốc nhanh nhất, nó là 300,000 Km / second, không còn loại vận tốc nào mà nhanh hơn nó được . Nhưng không gian có thể gấp lại được (fold over) , nghĩa là ví như khoảng cách giữa bạn PS và tôi là khoảng cách giữa 2 khung gôn của 1 sân đá banh thì thay vì phải chạy hết khoảng cách mấy chục mét đó để đến bắt tay nhau, thì nếu có đủ trình độ khoa học, kỹ thuật, chúng ta có thể gấp đôi khoảng không gian đó lại, tương tự như ta gấp đôi 1 tờ giấy để cho cạnh trên và cạnh dưới chạm xát vào nhau mà không cần phải xuyên qua suốt chiều dọc của tờ giấy .

Như vậy, nếu khoảng cách giữa trái đất và 1 hành tinh nào đó ở trong vũ trụ là 10 tỷ năm ánh sáng, thì thay vì phải đi với vận tốc của ánh sáng và phải tốn đến 10 tỷ năm để đến được hành tinh ấy, thì khi nhân loại có đủ trình độ khoa học và kỹ thuạ^t, chúng ta có thể fold over khoảng không gian dài 10 tỷ năm ánh sáng đó để có thể đến được trong vài giờ hoặc vài phút mà không cần phải đạt đến vận tốc của ánh sáng ...

Phải chăng không gian (space) cũng là giả dối ? Nếu là thật thì sao lại có thể fold over được ?

Cảnh giới của Chư Phật là cảnh giới tuyệt đối chân thật nên không thấy có không gian và thời gian ...


XTH


3141<--Next   Previous-->3139   View top 40 messages