Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 1 20:32:06 2006
Subject:  TPCL có hình tướng ?/ban PS.
Post No:  3078     Reply to:   3076

Gửi bạn ta,

##bạn nên suy nghĩ điều này:
Nhà Tịnh chỉ nói rằng các bạn nên song tu, Thiền Tịnh, Luật Tịnh, Mật Tịnh, Giáo Tịnh,... theo gương chư vị pháp thân Bồ Tát trên hội Hoa Nghiêm, tuy đã tu lục độ vạn hạnh, mà còn cần cầu sinh Tịnh Độ. Chứ nhà Tịnh không bao giờ nói rằng Thiền Giáo Mật Luật là sai, là vọng ngoại cả.
Nhà Thiền thì cực lực bài xích việc cầu sinh Tịnh Độ, cho rằng đấy là vọng tưởng biên kiến, thiên chấp ngoại cảnh. ##

-Bạn lại diễn giải nhầm nửa rồi, trong Thiền tông không ai bài xích việc cầu sinh Tịnh độ ca, họ chỉ nói theo kinh Phật là: TPCL cũng như bất cứ cỏi giời Phật nảo đều là không có hình tướng (theo Phật: có hình tướng sẻ có ngày huỷ diẹt) và các cảnh sắc huy hoàng mà kinh A Di đà giảng là chỉ có trong tâm thức, tuỳ hành giả tu chứng mà cảnh sắc đó thay đổi khác nhau (ai tu nấy chứng, không ai ở bên ngoài hành giả đó có thể thấy đuợc.)

Nêu bạn tin TPCL có hình tướng và nằm ngoài tâm thức, bạn thử trả lời các câu hỏi tôi đặt ra như sau:

1-Có ngày khoa học tiến bộ, loài nguời chế được phi thuyền đổ bộ lên hành tinh TPCL, thì bạn nghĩ sao? Lúc đó có cần niệm Phật để cầu vãng sinh không?

2-Theo Phật, vật gì có hình tướng có ngày phải bị huỷ diệt, vậy theo bạn ,TPCL có nằm ngoài chân lý đó không? Nếu có, lời Phật nói trong các kinh khác nhau xưa nay đều không đáng tin và toàn bộ hệ thống triết lý Phật giáo xưa nay hoàn toàn bị sụp đổ. Thí dụ như bên công giáo họ lo sợ khi khoa học chứng minh đuợc có sinh vật ngoài hành tinh trái đất này, vì Thánh kinh nói ngược lại; và nếu vậy toàn bộ 1 hệ thống triết lý trong kinh Thánh phải bị huỳ diệt.

2bis-Giả sử câu trả lời bên trên là Không, thì khi nào hành tinh TPCL bị huỷ diệt, và có cảnh giới (hành tinh)nào thay thế không?

3-Trong kinh Kim cang Phật bài bác tất cả các hình tướng là Phật bạn nghĩ sao?

4-TPCL có hình tướng, tất chúng sanh nơi đó cũng có hình tướng, vậy khi họ chết ở cỏi dục giới này ,phật A di đà dẫn họ về TPCL bằng cách nào để họ có đưọc hình tướng sống ở cỏi đó.

3079<--Next   Previous-->3077   View top 40 messages