Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Jun 1 08:16:57 2006
Subject:  Chấp Qua Chấp Lại / bạn Thiền Sinh
Post No:  3069     Reply to:   3068

Bạn chấp là không có cõi Lạc Bang.
Tôi chấp là có cõi Lạc Bang.
Chấp qua chấp lại, cái rồi ... huề. Nói mãi thành ra "lươn ngắn mà chê trạch dài, thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm".

##Tội kết án 1 bậc chân tu đạo cao đức dày được tuyệt đại PT công nhận, nặng lấm đấy!!!!##

Ấy ấy, nhà em nào có dám kết án ai đâu. Nhà em chỉ đưa ra sự thật, những gì thầy nói thôi.
Mà sao lạ lùng, khắp thập phương lịch đại chư sơn môn thạc học tôn đức, không một vị nào nói rằng kinh A Di Ðà là thêm thắt, kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo, mà nay thầy Nhat Hanh là có thể tuyên bố như vậy.
Chỉ có thể có 2 lý do: 1) chư tôn đức sợ mang tội, nên không dám nói là kinh ngụy tạo, 2) chư tôn đức là hạng mù chữ thất học nên không biết là ngụy tạo.
Bạn Thiền Sinh thử tìm cho tôi một vị tôn đức nào mà nói rằng 2 kinh kia là kinh đời sau ngụy tạo thêm thắt, cho tôi xem nào?

Bạn thử nghĩ coi, chuyện về kinh A Di Ðà là do đời sau ảnh hưởng Iran mà viết ra, được trình bày trên Lá Thư Làng Mai khoảng tháng giêng tháng 3, 2005.

Cuối năm, tháng 12, 2005, HT Trí Chơn có lời giảng như ri:
NORTH HILLS (Los Angeles) . - Phật Học Viện Quốc tế, một ngôi chùa lớn trực thuộc GHPGVN Thống Nhất (với cơ sở xuất bản kinh sách lâu đời ở Hoa Kỳ) trưa hôm Chủ Nhật 25 tháng 12 [2005] đă cử hành trọng thể khánh lễ Phật A Di Đà, nhằm tạo dịp cho người Phật tử Tịnh độ Tông được nghe pháp cùng kết thiện duyên Bồ đề để hiện đời được thân tâm an lạc, những mong được về cơi Phật khi trăm tuổi.
Trước gần 200 Phật tử các nơi tề tựu trong gian chánh điện, Ḥa Thượng Thích Trí Chơn (chứng minh buổi lễ) đã dành nửa giờ kể lại theo Kinh Phật "nhân duyên Phật thuyết pháp môn niệm Phật A Di Đà", "tại sao chúng ta cần tu pháp môn này", "và vị nào là người đệ tử đầu tiên của pháp môn tịnh độ?"
.......
"Pháp môn niệm Phật không phải sau khi đức Phật nhập Niết bàn rồi mới được xiển dương, mà có khi Ngài còn tại thế..."

Tôi quả tình chưa bao giờ nghe một vị tăng bắt đầu buổi giảng bằng những lời rào đón như vậy. Nói rằng: à, tôi sắp giảng về những lời Phật dạy, hay là: à, những lời tôi sắp nói là do lời Phật dạy,... Chưa bao giờ một vị tăng mà lại phải thanh minh thanh nga rằng: ấy, đây là lời Phật dạy khi ngài còn sống, chứ không phải là lời Phật dạy sau khi ngài thị tịch Niết Bàn.

Bạn ơi, dân chủ tự do mà, ai nói gì thì nói, ai tin gì thì tin, tôi có kết án gì đâu. Tôi chỉ đưa ra dữ kiện rằng: hai kinh ấy được truyền thừa từ thời đức Phật, chư lịch đại tổ sư và chúng sinh tin rằng 2 kinh ấy là lời Phật dạy, tu tập theo 2 kinh ấy được lợi lạc vô số kể, không một ai đặt nghi vấn rằng 2 kinh ấy do người nào khác đức Phật nói ra cả.
Nay thầy Nhat Hanh là người đầu tiên và duy nhất đặt câu hỏi về xuất xứ của 2 kinh. ấy, và xác nhận rằng 2 kinh ấy không phải do Phật nói ra.

Tôi tin thầy hay không thì các bạn biết rồi. Nếu tôi trình bày một sự thật mà bị chụp mũ là kết án, thì tôi với bạn là cá bè một lứa rồi.
Tôi chỉ xin trình bày ra để các bạn tùy ý thẩm định.

3070<--Next   Previous-->3068   View top 40 messages