Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Thiền sinh/Paris          Reply   Post Message
Date: Wed May 31 23:53:46 2006
Subject:  Tánh chấp trước nhiều quá/ban PS
Post No:  3068     Reply to:   3064Gởi bạn ta,

##"... chứ chưa nghe nói tới cơi Tịnh Độ. Trong thời gian Bụt c̣n tại thế th́ danh hiệu đức A Di Đà chưa được nhắc tới. "

"C̣n kinh Lăng Nghiêm thường được lưu truyền rộng răi ở xứ ta là một thứ Lăng Nghiêm không có nguyên bản Phạn Ngữ. Kinh này tên là “Đại Phật Đỉnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm”. Đó là một kinh được biên soạn tại Trung Hoa vào đời Đường, đầu thế kỷ thứ tám."
("Tương Lai Thiền Học Việt Nam" - Nhat Hanh) ###

- Bạn c̣n giữ tánh chấp trước nhiều quá (độc tài quá) làm sao tu đưọc. Các nhà tu hoặc học giả, ho có quyển nêu lên giả thuyết về các bản kinh không có chánh bản, tin không tuỳ mỗi người, bạn không tin rồi cũng bắt ngươi khác theo bạn sao??
Đó không phải là phỉ báng chánh pháp, "discussion" cho vấn đề sáng tỏ mà là phỉ báng th́ chỉ có bạn mới nói và nghĩ đươc mà thôi??
Tại Tây phương khi bàn về "tấm vải lịm thành Turin" rất nhiểu nguời đặt già thuyết khác nhau; nếu bạn là chức sắc Công giáo, th́ kẻ nào cho là "giả" chắc phải bị lên án gắt gao hết và tệ hơn nữa bị phỉ báng bằng các ngôn từ thiếu suy nghĩ chính chắn... Hơn nữa, kinh Phật trên 3000 quyển khác nhau, vấn đề đặt ra là các quyển kinh đó có ư tưởng liên lạc với nhau không và đúng các triết thuyết chánh mà Phật đă nêu ra không?

##Tôi chỉ xin bạn Thiền Sinh và tất cả các bạn rằng: nếu c̣n tự xưng ḿnh là Phật Giáo tín đồ, th́ xin đừng phủ bác lời Phật dạy, nói rằng Phật không nói kinh này Phật không nói kinh kia, không có cơi Phật này không có cơi Phật kia, làm năo luận chúng sinh, mang tội phỉ báng chính pháp. C̣n mà nếu vẫn muốn phủ bác phỉ báng lời Phật dạy, th́ tôi khuyên các bạn nên xả giới (nếu có thụ ngũ giới) và chính thức không công nhận đức Phật là đạo sư của ḿnh, th́ lúc đó tha hồ nói trăng nói cuội, nói cho sướng mồm, không tội vạ ǵ cả. ##

-Cho các "cỏi Phật là sản phẩm của Tâm" hay văn hoa hơn là "vạn pháp duy Tâm "mà là phủ bác Phật hả? Bạn căn cứ vào kinh nào mà nói như vậy? Tội ăn nói hồ đồ mới là phỉ báng chánh pháp. Tội kết án 1 bậc chân tu đạo cao đức dày được tuyệt đại PT công nhận, nặng lấm đấy!!!!; coi chừng ác báo than khổ thấu trời như dân Do thái đó. Sớm thức giác ăn năn sám hôi ngay lúc này c̣n kịp.

###Cố HT Tuyên Hóa có những lời thống thiết như sau:
Kinh Pháp Diệt Tận nói: "Thời Mạt Pháp, Kinh Lăng Nghiêm diệt trước, các kinh điển khác dần dần diệt sau."
Tại sao Kinh Lăng Nghiêm bị diệt trước? V́ kinh này giảng đạo lư rất chân thực, thiên ma ngoại đạo không chịu nổi, cho nên chúng dùng đủ cách để phá hoại, tiêu diệt. Đầu tiên, chúng tạo ra lời đồn xuyên tạc, nói rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải từ kim khẩu Phật thuyết ra, mà là do người đời sau ngụy tạo. Đó là cách nói hàm hồ xuyên tạc của ngoại đạo, dùng những thủ đoạn xấu xa, cố ư phá hoại "chân kinh." ###

-Đặt giả thuyết về nguồn gốc kinh TLN v́ nó không chánh bản để so sánh( PT ai ai cũng có quyền đặt giả thuyết để sáng tỏ vấn đề) mà bị lên án ,th́ chỉ có trong chế độ độc tài quá khích thôi! Bạn nên dẹp bỏ tư tưởng quá khích này mới niệm Phật được nhất tâm.

##Mấy năm gần đây, có một số học giả vô trí và giáo đồ ngu xuẩn, không nhận thức được Phật Giáo, không hiểu rơ Phật Học, mà dám đặt điều nói càn, ngông cuồng chỉ trích lời dạy của bậc Thánh nhân. Những người vô trí vô thức này v́ không có trí huệ để phân biệt được chân ngụy, nghe người ta nói sao th́ nói hùa theo như vậy, chỉ biết "vẽ đường cho giặc chạy," cổ vơ người khác làm điều xấu, nên mới lộng ngôn nói rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải là lời Phật thuyết! ##

-Tôi không biết bạn lấy đâu ra đọan văn qua "hằn học của nguời đời này", chớ không phải ái ngữ của người tu, khiến PT chân chánh đọc phải rùng ḿnh v́ "sát khí của ngữ văn", không phải ái ngữ của người tu Phật. Chỉ đă kích suông mà không có dẫn chứng xây dựng chi ca.
...............
##Hôm nay tôi bảo đảm với quư vị một điều: bảo đảm rằng Kinh Lăng Nghiêm đích thật là "chân kinh"! Nếu Kinh Lăng Nghiêm là "ngụy kinh," th́ tôi nguyện đọa địa ngục v́ ḿnh đă không nhận thức được Phật Giáo, "lấy giả làm chân," cho nên cam tâm t́nh nguyện nhận chịu quả báo.
Tôi cầu mong những người phê b́nh Kinh Lăng Nghiêm là ngụy kinh sẽ mau mau sám hối, sửa đổi lỗi lầm, nếu không, nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục cắt lưỡi! ###

- Tại sao dám cả quyết như vậy trong khi thuyết Phật bảo phải suy gẩm kỷ, v́ các Pháp đều là vô thuờng. Trong kinh Kim Cang, Phật dạy: "chánh pháp c̣n phải bỏ huống hồ là phi pháp".

Cuối cùng tôi xin góp ư bạn : nếu bạn là PT chân chánh đừng nên có thành kiến chấp trước đối với bất kỳ ai, v́ họ cùng Phật tánh giống bạn. Chấp trước, chứng tơ tam độc đang làm chủ bạn, đều trọng yêu mà người tu chân chánh cần tránh, mới mong thoát khỏi ác báo vào 3 đường dữ, khi ăn năn th́ quá trể.

Nam mô Tiếp Dẫn đạo sư gia hộ cho bạn được sáng suốt để đọc và hiểu được lời Phật ư Tổ, mới mong thành chánh quả.

3069<--Next   Previous-->3067   View top 40 messages