Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed May 31 17:37:11 2006
Subject:  Song Song / bạn Thiền Sinh
Post No:  3064     Reply to:   3062

http://www.langmai.org/TaiLieu/LaThuLangMai/LaThu28/TinhDo.htm
"... chứ chưa nghe nói tới cơi Tịnh Độ. Trong thời gian Bụt c̣n tại thế th́ danh hiệu đức A Di Đà chưa được nhắc tới. "

"C̣n kinh Lăng Nghiêm thường được lưu truyền rộng răi ở xứ ta là một thứ Lăng Nghiêm không có nguyên bản Phạn Ngữ. Kinh này tên là “Đại Phật Đỉnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm”. Đó là một kinh được biên soạn tại Trung Hoa vào đời Đường, đầu thế kỷ thứ tám."
("Tương Lai Thiền Học Việt Nam" - Nhat Hanh)

Như tôi đă nói ngay từ lúc đầu, một người không tin rằng kinh Phật là do Phật nói, c̣n một người th́ tin rằng kinh Phật là do Phật nói, th́ 2 người đó có nói tới măn đại cũng sẽ chỉ như 2 đường thẳng song song, chúng sẽ gập nhau ở chỗ vô chung.
Bạn Thiền Sinh có cách tu của bạn để bạn giác ngộ giải thoát. Tôi không có nhân duyên với cách đó, nên không thể nào xài được.
Tôi có cách tu của tôi để giải thoát giác ngộ. Bạn Thiền Sinh không có nhân duyên với cách của tôi, nên không thể tín thụ phụng hành được.
Tôi tiếp tục niệm Phật, bạn tiếp tục hành thiền hay là hành cái môn ǵ của bạn.
Chúng ta đường ai nấy đi, rồi cũng cùng chung tới một mục đích.

Tôi chỉ xin bạn Thiền Sinh và tất cả các bạn rằng: nếu c̣n tự xưng ḿnh là Phật Giáo tín đồ, th́ xin đừng phủ bác lời Phật dạy, nói rằng Phật không nói kinh này Phật không nói kinh kia, không có cơi Phật này không có cơi Phật kia, làm năo luận chúng sinh, mang tội phỉ báng chính pháp. C̣n mà nếu vẫn muốn phủ bác phỉ báng lời Phật dạy, th́ tôi khuyên các bạn nên xả giới (nếu có thụ ngũ giới) và chính thức không công nhận đức Phật là đạo sư của ḿnh, th́ lúc đó tha hồ nói trăng nói cuội, nói cho sướng mồm, không tội vạ ǵ cả.

Cố HT Tuyên Hóa có những lời thống thiết như sau:
Kinh Pháp Diệt Tận nói: "Thời Mạt Pháp, Kinh Lăng Nghiêm diệt trước, các kinh điển khác dần dần diệt sau."
Tại sao Kinh Lăng Nghiêm bị diệt trước? V́ kinh này giảng đạo lư rất chân thực, thiên ma ngoại đạo không chịu nổi, cho nên chúng dùng đủ cách để phá hoại, tiêu diệt. Đầu tiên, chúng tạo ra lời đồn xuyên tạc, nói rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải từ kim khẩu Phật thuyết ra, mà là do người đời sau ngụy tạo. Đó là cách nói hàm hồ xuyên tạc của ngoại đạo, dùng những thủ đoạn xấu xa, cố ư phá hoại "chân kinh."
...............
Mấy năm gần đây, có một số học giả vô trí và giáo đồ ngu xuẩn, không nhận thức được Phật Giáo, không hiểu rơ Phật Học, mà dám đặt điều nói càn, ngông cuồng chỉ trích lời dạy của bậc Thánh nhân. Những người vô trí vô thức này v́ không có trí huệ để phân biệt được chân ngụy, nghe người ta nói sao th́ nói hùa theo như vậy, chỉ biết "vẽ đường cho giặc chạy," cổ vơ người khác làm điều xấu, nên mới lộng ngôn nói rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải là lời Phật thuyết!
...............
Hôm nay tôi bảo đảm với quư vị một điều: bảo đảm rằng Kinh Lăng Nghiêm đích thật là "chân kinh"! Nếu Kinh Lăng Nghiêm là "ngụy kinh," th́ tôi nguyện đọa địa ngục v́ ḿnh đă không nhận thức được Phật Giáo, "lấy giả làm chân," cho nên cam tâm t́nh nguyện nhận chịu quả báo.
Tôi cầu mong những người phê b́nh Kinh Lăng Nghiêm là ngụy kinh sẽ mau mau sám hối, sửa đổi lỗi lầm, nếu không, nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục cắt lưỡi!

Nam Mô Tồi Tà Hiển Chính, Tam Châu Cảm Ứng, Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát.

3065<--Next   Previous-->3063   View top 40 messages