Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  T́m ṭi         Reply   Post Message
Date: Wed May 31 18:32:32 2006
Subject:  Xin xác định rỏ/ban PS
Post No:  3065     Reply to:   3064

##Cố HT Tuyên Hóa có những lời thống thiết như sau:
Kinh Pháp Diệt Tận nói: "Thời Mạt Pháp, Kinh Lăng Nghiêm diệt trước, các kinh điển khác dần dần diệt sau."
Tại sao Kinh Lăng Nghiêm bị diệt trước? V́ kinh này giảng đạo lư rất chân thực, thiên ma ngoại đạo không chịu nổi, cho nên chúng dùng đủ cách để phá hoại, tiêu diệt. Đầu tiên, chúng tạo ra lời đồn xuyên tạc, nói rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải từ kim khẩu Phật thuyết ra, mà là do người đời sau ngụy tạo. Đó là cách nói hàm hồ xuyên tạc của ngoại đạo, dùng những thủ đoạn xấu xa, cố ư phá hoại "chân kinh."
...............
Mấy năm gần đây, có một số học giả vô trí và giáo đồ ngu xuẩn, không nhận thức được Phật Giáo, không hiểu rơ Phật Học, mà dám đặt điều nói càn, ngông cuồng chỉ trích lời dạy của bậc Thánh nhân. Những người vô trí vô thức này v́ không có trí huệ để phân biệt được chân ngụy, nghe người ta nói sao th́ nói hùa theo như vậy, chỉ biết "vẽ đường cho giặc chạy," cổ vơ người khác làm điều xấu, nên mới lộng ngôn nói rằng Kinh Lăng Nghiêm không phải là lời Phật thuyết!
...............
Hôm nay tôi bảo đảm với quư vị một điều: bảo đảm rằng Kinh Lăng Nghiêm đích thật là "chân kinh"! Nếu Kinh Lăng Nghiêm là "ngụy kinh," th́ tôi nguyện đọa địa ngục v́ ḿnh đă không nhận thức được Phật Giáo, "lấy giả làm chân," cho nên cam tâm t́nh nguyện nhận chịu quả báo.
Tôi cầu mong những người phê b́nh Kinh Lăng Nghiêm là ngụy kinh sẽ mau mau sám hối, sửa đổi lỗi lầm, nếu không, nhất định sẽ bị đọa vào địa ngục cắt lưỡi! ##

Bạn có thể cho biết lời HT Tuyên Hoá mà bạn dẫn trên nằm ở trang web nào? hay quyển sách tên ǵ? và sơ lược chút đỉnh về HT /TH cho đọc giả biết đưọc chăng?
Cám ơn


3066<--Next   Previous-->3064   View top 40 messages