Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Wed May 31 20:05:33 2006
Subject:  Kinh Thủ Lăng Nghiêm / bạn T́m Ṭi
Post No:  3066     Reply to:   3065

Sau khi tôi bấm cái nút "Submit" cho cái message của tôi, th́ tôi sực nhớ ra là ḿnh quên không kèm theo cái link, để các bạn kiểm chứng và t́m ṭi thêm về những lời giảng của Cố HT Tuyên Hóa.

Cái link là như vầy:
http://www.chuavanphat.org/
Cái website này không được tối tân cho lắm, nên bạn phải kiên nhẫn một chút mới t́m được những ǵ tôi trích dẫn ra.
Bạn vào website.
Bạn scroll xuống dưới. Xuống xuống nữa, sẽ thấy bên tay phải có cái cột, mầu xanh dương, đề: "Thất và Pháp Hội Tại Vạn Phật Thánh Thành Năm 2006" và có ảnh đức Quán Âm.
Xuống nữa th́ cột mầu xanh dương đổi ra mầu trắng. Ngay lúc đổi thành mầu trắng th́ có ḍng chữ: "Ư Nghĩa Chân Chính của Quy Y".
Ngay ḍng chữ đó, bạn ngó qua tay trái, th́ sẽ thấy tựa đề: "Khai Thị Về Kinh Và Chú Thủ Lăng Nghiêm".

Cùng trong website http://www.chuavanphat.org, bạn cũng có thể đọc tiểu sử của Cố HT Tuyên Hóa.
Tôi xin mạo muội tŕnh bầy một cách rất sơ lược.

HT người Măn Châu. Xuất gia từ hồi thanh niên. Sau khi tu và đi tham phương các nơi, cuối cùng HT Tuyên Hóa gập HT Hư Vân và được ấn chứng làm truyền môn nhân của ḍng thiền Quy Ngưỡng.
Sau đó HT sang Hồng Kông, rồi sang Mỹ.
HT chủ trương bài trừ tệ nạn chùa chiền lẻ tẻ. Ngài củng cố lại truyền thống tùng lâm, thiết lập một trụ sở chính, Vạn Phật Thành, ở về phía bắc của San Francisco. Ngài cho phiên dịch kinh điển ra tiếng Mỹ, để rộng đường truyền bá. Sau này dịch cả ra tiếng Việt, Pháp, Tây Ban Nha.
Vạn Phật Thành có truyền thống: ngày ăn một bữa trưa, lúc nào cũng khoác y cà-sa. Việc tu tập rất ư là tinh tiến.

Bạn T́m Ṭi vào đây mà tự xem, th́ rơ ràng hơn.

3067<--Next   Previous-->3065   View top 40 messages