Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun May 7 17:43:30 2006
Subject:  Man rang ma khong huong? / bạn Huong Di
Post No:  3009     Reply to:   3006

##Rat dung huong lac cho het kiep nay, kiep sau tu van con kip, hay huong lac toi khi ban chan roi, tu cung chang muon. Man rang ma khong huong?##

Tui cỏ nỏi tui không hượng mô? Tui hượng chủt ỉt tui đụ sưởng cải thâng tui là đuợc rồi. Cang chi mà tui phại hượng tậng mạng như bạng nơi?
Tui nỏi bạng nghe, trong kinh "Tội Phưởc Bảo Ửng" cỏ nỏi như ri ń

http://www.thuvienhoasen.org/tamchau-kinhtoiphucbaoung.htm

"...........
Những người sinh ra không biết ǵ, là trước đây không có học-vấn.... Những người mù-ḷa, là trước đây không hay nghe theo kinh-pháp. ... Những người ty-tiện là trước đây không lễ kính Tam-Bảo. Những người đen xấu, là trước đây làm che ánh-sáng của Phật. Những người sinh trong cơi nước khỏa-thân, là trước đây hay mặc áo mỏng, xốc-xếch, đường-đột vào trong chùa, tháp, tịnh-xá.
.......
Những sinh-vật sinh-đọa trong loài rồng, là trước đây hay đùa cợt người.
.......
Những người hay gian-dâm vợ, hay con gái người, khi chết vào địa-ngục, con trai phải ôm cột đồng, con gái phải nằm giường sắt, đến khi ở trong địa-ngục ra, thường sinh vào nơi hạ-tiện và phải đọa-sinh vào trong loài gà, vịt.
.........
Những người ưa ăn thức ngon, hay sát hại chúng-sinh, không có từ-tâm, là từ trong kiếp chó sói, hùm beo, con chồn, chim ưng mà tới.
.........
Những người biếng-nhác, trong khi được sự yên ổn ḥa đôi không có tâm tinh-tiến, một mai đau yếu, hay có điều ǵ không thuận-lợi, tốt lành, khi ấy mới muốn thắp hương cầu khẩn và cho đó là làm phúc, như thế thời chư Thiên chưa giáng, mọi ma đă tới tranh nhau xúc-nhiêu, làm mọi sự biến đổi, quái gở. Bởi những lẽ ấy, mọi người thường nên tinh-tiến!
............
Bấy giờ, đức Phật nói bài tụng rằng:
.............
Trời đất c̣n hoại, lọ thân ḿnh,
Vâng giữ giới kinh, là rất quư.
Đừng tham tài sắc..., nhục, lầm người
Chúng-sinh ba cơi như đàn dê;
Đi, lại năm đường thân tan-tác,
Mệnh nhanh, nước chảy có thường đâu.
Làm ác rất chóng, chịu tội lâu,
Đọa vào địa-ngục vạc dầu nóng.
.........."

##huong lac cho het kiep nay,##
Cứ việc rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút sách, thâu đêm suốt sáng, quanh năm ngày tháng, ca xướng đùa giỡn cho vui đi ...

##kiep sau tu van con kip##
... phải rồi, kiếp sau tu vẫn c̣n kịp, kiếp sau sẽ tu ... hú.

3010<--Next   Previous-->3008   View top 40 messages