Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Huong di         Reply   Post Message
Date: Sun May 7 02:01:05 2006
Subject:  huong truoc- tu sau/Gui ban PS
Post No:  3006     Reply to:   3005

Ban PS viet nhu ri:
Tôi xin có mấy câu dựa theo tác phẩm Ðoân Trýờng Tân Thanh (câu 2655-2657):
"Sý rằng: 'Phúc họa ðạo trời
Cội nguồn cũng ở lòng ngýời mà ra
Có trời mà cũng tại ta"
Chõi là cõi phúc, thiền là dây oan.

Cho bạn Huong sýớng nhý ðýợc ði tầu bay nhé!!!##

Rat dung huong lac cho het kiep nay, kiep sau tu van con kip, hay huong lac toi khi ban chan roi, tu cung chang muon. Man rang ma khong huong?

3007<--Next   Previous-->3005   View top 40 messages