Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Feb 18 23:11:37 2006
Subject:  Kiến Nghĩa Bất Vi Vô Dũng Dã / bạn XTH
Post No:  2678     Reply to:   2676

##Ngoa`i ra, co`n co' ca^u : "Tha^'y vie^.c pha?i ma` kho^ng la`m la` ba^'t nghi~a " (cu?a Trang-Tu*? no'i ?) ##

Cái câu ấy nguyên văn là: "kiến nghĩa bất vi vô dũng dã" thấy việc nghĩa mà không làm thì không phải là dũng.
Một người khùng điên vô trí mà phỉ báng đức Như Lai, bạn có cần phải phản đối không?
Tụi Taliban phá hủy tượng Phật, có hội Phật Giáo nào phản đối không? Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ tuyên bố vỏn vẹn: sự phá hủy tượng Phật càng làm cho lời Phật dạy về vô thường sáng tỏ hơn lên.
Hãng Victoria Secrets in ảnh Phật trên quần lót đàn bà. Có vài hội Phật Giáo phản đối. À, cái hãng đó không phải khùng, chẳng phải hạng Taliban, nói nó thì nó nghe đấy, mình nên phản đối, việc nghĩa đấy.
Chuyện Tề Thiên Đại Thánh đã là truyện bá vơ, mà lại do mấy tụi làm phim bộ đóng thành phim, thế mà lại có người mất thời giờ hạ nhân phẩm của mình xuống để bình luận sỉ vả, thì thật là đã đề cao chúng nó quá rồi.

##Sau dda^y la` 1 tri'ch ddoa.n nga('n cu?a Kinh Thu?-La(ng-Nghie^m, trang 639 (thuo^.c quye^?n 2 , pha^`n chu' thi'ch) do dda.o hu*~u Ta^m Minh Le^-DDi`nh-Tha'm di.ch va` chu' thi'ch:##

Ủa, bạn liệt kê kinh Lăng Nghiêm vào danh sách "những kinh trung thực" của bạn hồi nào đấy? Lúc trước, bạn nói rằng kinh này không được ngài A Nan trùng tuyên, tất nhiên là do đời sau vẽ vời ra nên được bạn xếp vào hạng "những kinh thiếu trung thực" mà. Thầy Nhat Hanh của bạn, với công hoằng dương Phật Pháp, với bao năm tu tập ngộ đạo, đã tuyên bố rằng kinh Lăng Nghiêm này (bản kinh do tác giả Tâm Minh dịch) là bản kinh viết vào thời nhà Đường bên Tầu, chứ không có Phạn bản, có nghĩa là không phải do Phật nói. Bạn muốn đi ngược lại lời dạy của vị cao tăng ngộ đạo của bạn ư ?

##The^m 1 tri'ch ddoa.n nu*~a, ngo? ha^u giu'p cho ba.n Tu.c-Tu*? de^~ thoa't kho?i ca'i dda.o mo^.ng du cu?a ba.n dde^? ma` co*?i bo? ddu*o*.c ca'i "ao' Pha^t. tu*o*?ng " ra, va` nhi`n tha(?ng va`o ta^m tu* cu?a mi`nh dde^? ma` so^'ng tha^.t, so^'ng bie^'t tu*o*ng tro*., bie^'t tru*o*.ng nghi~a, bie^'t la`m chuye^.n ne^n la`m :
" Dde^'n nhu* ca'c vi. Kim Cu*o*ng Bo^`-Ta't co' lo`ng tu*`-bi ro^.ng lo*'n, ma` va^~n dda'nh na't dda^`u nhu*~ng loa`i a'c-ma khua^'y pha' ngu*o*`i tu ha`nh, the^' ddu? bie^'t ca'c Nga`i tha-thie^'t ba?o ho^. ngu*o*`i tu ha`nh dde^'n mu*'c nao` . " (trang 648 Kinh Thu?-La(ng-Nghie^m )##

Thế thì tôi xin tôn phong bạn XTH làm Kim Cương Bồ Tát, để "ngài" lo liệu hộ mấy việc sau đây nhé:
1) http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/206_mm-chovochua.htm
Mọi công việc trong chùa Quán Thế Âm ở Phú Nhuận đều do một nữ tín đồ (vốn được giáo dục từ Kitô giáo) tự tung tự tác trong mọi công việc Phật Sự.
2) http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_mm-luahanthu.htm
Chùa Hiển Quang trong khu Ông Tạ bị đốt.

Nhờ Kim Cương Bồ Tát XTH dùng chầy kim cương mà đập vỡ cha nó cái đầu mấy đứa nào gây những tội vạ trên kia, để tỏ ra tinh thần "bie^'t tu*o*ng tro*., bie^'t tru*o*.ng nghi~a, bie^'t la`m chuye^.n ne^n la`m".
Giáo Hội Thống Nhất không lên tiếng về mấy vụ này, thì Bồ Tát phải lên tiếng chứ. Những sự việc như thế mà chẳng phải là bôi nhọ sỉ nhục đức Phật và Phật Pháp thì việc gì mới gọi là sỉ nhục bôi nhọ đây?

Giáo Hội Thống Nhất lo phản đối việc cấm tự do tôn giáo.
Đúng 100%.
Nhưng tại sao chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn vẫn tổ chức khóa Phật Thất thường xuyên? Nhưng tại sao HT Thanh Từ vẫn nhởn nhơ hành đạo ở không những 1, mà nhiều thiền viện của Ngài? Còn bao nhiêu chùa khác vẫn làm lễ thong thả. Mà tại sao những chùa của Giáo Hội Thống Nhất lại gập chuyện không may như vậy?

Tôi không hợp với những lời dạy của HT Thanh Từ, nhưng tôi vô cùng kính trọng đạo hạnh của Ngài. Ngài là bậc chân tu thạc đức. Ngài không chống đối phản bác gì, chỉ lo tham thiền nhập định thuyết pháp giảng kinh. Thế mà có thằng cộng sản nào ho hoe hoạnh họe gì Ngài đâu?
Hòa thượng chùa Hoằng Pháp suốt ngày ê a niệm Phật, có ai làm gì đâu?
Trái lại, chư Tôn Đức trong Giáo Hội Thống Nhất, phản đối hoài hoài. Tụi nó bắt bớ là vẫn bắt bớ. Tôi vẫn nói rằng, các Ngài để yên đi, không sao cả, ai bảo các Ngài khuấy động lên làm gì. Các cụ chẳng có câu (xin lỗi các bạn) "chọc cứt lên mà ngửi", "cứt" khô không có mùi, chọc vào thì thối um xiêng cả lên.

Nói tóm lại, tự mình đạo hạnh thì mọi việc hanh thông. Công việc không trôi chẩy, thì nên xét mình mà cố gắng tu hành.
Tôi không phủ nhận sự cần thiết của phản đối, nhưng chỉ cần nói qua loa, cho tỏ rõ lập trường của mình, rồi thì tự mình tu tâm dưỡng tính. Mình nghiệp nặng, thì chiêu cảm quả báo nó tới. Mình nghiệp sạch, thì chẳng quả nào nó phá.

2679<--Next   Previous-->2677   View top 40 messages