Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Thu Feb 16 11:51:12 2006
Subject:  Sáng hay Tối / bạn phàm phu
Post No:  2669     Reply to:   2668

Thánh thần thiên địa ông bà ông vải tui ơi!!!!!!!!
Ăn không ngồi rồi, dư giả thời giờ hay sao mà xem phim bộ vậy hả trời??????
Xem xong thì trả lại tiệm phim cho rảnh nợ, chứ lại còn bình luận bàn ra tán vào nữa hay sao đây??????
Bố ơi, con lạy bố, con cắn cỏ ngậm vành mà con lạy bố, lạy cả hai bố: bố phàm phu và bố Nhật Từ. Sắp tới 30 tháng chạp rồi, không lo tụng kinh niệm Phật trì chú tham thiền, mà lo đi xem và còn bàn luận mấy cái nợ đời này nữa!!!!!!!
Thôi thì muốn giải trí, thì cứ xem. Nhưng mà xem xong thì bỏ ngoài tai, đổ sông đổ biển, qua cầu gió bay. Chứ ai mà lại bo bo giữ trong đầu trong óc mấy cái thứ giời ơi đất hỡi này làm gì cho nó chật memory của cái CPU trong óc!!!!!

2670<--Next   Previous-->2668   View top 40 messages