Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  phàm phu         Reply   Post Message
Date: Fri Feb 17 05:24:22 2006
Subject:  híc
Post No:  2670     Reply to:   2669

bạn phúc sơn. bạn có thể nói tôi nhưng bạn đừng lôi thầy Thích Nhật Từ vào vì thầy chỉ muốn cho chúng ta nhận chân ra 1 sự thật đau lòng đoạn cuối tác phẩm tây du ký xuyên tạc, boi nhọ Đức Phật vĩ đại. Bạn biết có bao nhiêu người đã xem tây du kí qua phim chưa? hầu hết. trừ những người miền núi và dân tộc thiểu số ở vn. nếu bạn ở vn tôi chắc bạn cũng đã xem. nếu bạn ko phải là 1 người tu Phật thì bạn sẽ nghĩ gì về qua đoạn kết? . nếu bạn có dịp hãy ghé xem thuvienhoasen.org bạn vào (truyện ngắn)bạn sẽ thấy có 1 số bài viết bình luận về tây du ký. ở đây ko có chuyện giải trí hay phim ảnh đâu.. bạn nghĩ lại đi phim từ đâu ra?từ nguyên tác ngô thừa ân đúng ko?vậy mời bạn vào những bài viết có liên quan đến tây du kí ngô thừa ân. bạn cũng nên biết rằng có 1 vị nói rằng toàn bộ duy thức học trong tây du kí đó.

2671<--Next   Previous-->2669   View top 40 messages