Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Mon Feb 6 19:07:32 2006
Subject:  Không Oan Đâu / bạn XTH
Post No:  2657     Reply to:   2653

##ta.i sao dda.o hu*~u la.i ddem 2 su*. vie^.c, 1 thuo^.c ve^` pha.m tru` tu*-tu*o*?ng (TPCL), co`n 1 thi` thuo^.c ve^` hie^.n thu*.c dde^? dda(.t ca^u ho?i so sa'nh da`nh cho to^i ?##

Làng Mai có thực à? Bạn XTH chỉ cho tôi xem cái làng Mai thực của bạn đâu nào?

##Ho*n nu*~a 4 chu*~ "la`ng Mai cu?a ba.n" ma` dda.o hu*~u dda~ du`ng thi` thie^.t la` oan cho to^i qua' ! ##

Cái này là cách nói, cách gọi, chả ăn thua gì đến việc bạn có biết, có tới thăm, có là sở hữu chủ của làng Mai hay không.
Tôi ưa ăn đậu hũ nước đường. Bạn bè hay nói: ai có muốn đặt món đậu hũ nước đường của bạn Phúc Sơn không? Tôi có nấu, có bán đậu hũ nước đường đâu?
Bạn ưa thầy Nhat Hanh và làng Mai, thì tôi gọi làng Mai của bạn XTH cũng không oan uổng gì.

2658<--Next   Previous-->2656   View top 40 messages