Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  VAN TAM         Reply   Post Message
Date: Mon Jan 9 10:11:46 2006
Subject:  Gui MPT
Post No:  2550     Reply to:   2395

Rất cảm ơn bạn đă quan tâm đến lời nhắn của tôi.
Thật ra tôi cố t́m Thầy Thích Đồng Phước là v́ nhiềuu lư do lắm, tôi thuộc dạng người bảo thủ nên không phải ai tôi cũng tôn sùng kính bái đâu.
Tôi cũng là một Phật tử b́nh thường như bao Phật tử khác, nhưng với tôi Thầy Đồng Phước là Ân sư là người dẫn đường cho tôi đi xa hơn trên con đường Phật Pháp. Có thể trong mắt ai đó Thầy Đồng Phước không là ǵ hoặc chỉ là một Chư Tăng nhưng trong tôi Thầy Đồng Phước măi măi là Thầy là Cha của tôi.
Xin đừng hiểu lầm sự tôn kính của tôi đối với Thầy ĐP là quá đáng. Nếu ai đă từng ở trong trại tỵ nạn Thái lan vào những năm 1989 đến 1996 th́ sẽ hiểu cuộc sống lúc đó như thế nào? và sẽ hiểu hơn về giá trị của tinh thần là ra sao?
Xin cho tôi đựơc vài lời bày tỏ ḷng ḿnh. Tôi tin rằng nếu bạn là tôi th́ bạn cũng sẽ yêu quư ân sư ḿnh như thế nào thôi. Và cho tôi đựoc hỏi bạn rằng : Nếu bạn thất lạc với Ân sư của bạn hơn 10 năm th́ bạn có tiếp tục t́m kiếm Ân sư của bạn nữa không? C̣n đối với tôi, không chỉ 10 năm hay lâu nhiều hơn thế nữa th́ tôi cũng sẽ đi t́m, tôi sẽ t́m Ân sư Thích Đồng Phước cho đến khi nào tôi không c̣n sống trên thế gian này nữa.
Biết đâu khi bạn hiểu tôi rồi bạn sẽ thông cảm cho tâm sự của tôi, và biết đâu có thể bạn sẽ là ngưới t́m được Thầy Thích Đồng Phứơc giúp tôi.
Thành thật cảm ơn bạn và nếu có tin ǵ xin giúp tôi liên lạc nhé. Xin mail cho tôi : [email protected] hoặc [email protected]
CHÚC BẠN NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG GIA Đ̀NH HẠNH PHÚC

2551<--Next   Previous-->2549   View top 40 messages