Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Minh Đăng         Reply   Post Message
Date: Mon Jan 9 03:25:29 2006
Subject:  Từ Bi
Post No:  2549     Reply to:   2548

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Thưa Đạo hữu "TỪ BI".
Đọc từ qúi danh "TỪ BI" của Đạo hữu th́ thấy đạo hữu chưa có từ bi . Không biết đạo hữu có biết Từ Bi Nghĩa là ǵ không hay là đạo hữu chỉ lấy biệt danh cho vui thôi.
Kính Thưa đạo hữu, Tại sao đạo hữu la đề nghị "Tại sao lại dẹp bỏ diễn đàn này".
Đạo hữu co hiểu những ǵ mà các bạn PHÚC SƠN, PHẬT ĐỨC , TAI SAO. ETC... nói trong diễn đàn này không. Nếu bạn không hiểu ǵ về những ǵ qúi đạo hữu trên đă nói mà bạn vội phán là "Đồ thứ ăn ở không, xạo xạo." là đạo hữu đă vô t́nh gây nghiệp rồi đó.
Người biết đạo là phải luôn giử THÂN , KHẨU , Ư PHẢI TRONG SẠCH. Dựa trên câu nói của đạo hữu. Minh Đăng thấy đạo hữu c̣n "THAM SÂN SI" lăm.
Nhân dịp này Minh Đăng có bài thơ tăng riêng cho đạo hữu để TƯ DUY nhé.

AI ƠI ÍT NÓI LÀ VÀNG
NÓI NHIỀU, NHIỀU LỖI, TRÁI NGANG CŨNG NHIỀU
CHI BẰNG ÍT NÓI BAO NHIÊU
KHỎI ĐIỀU PHIỀN NĂO, KHỎI ĐIỀU THỊ PHI
HẰNG NGÀY TAM NGHIỆP VÔ VI
KHÔNG TRANH NHÂN QỦA CÓ G̀ ĐẢO ĐIÊN
KHÔNG NGHIỆP CHƯỚNG , CHẲNG LỤY PHIỀN
VÔ ƯU, VÔ NĂO , NƯƠNG THUYỀN TIÊU DAO.

Mong rằng bài thơ này qiúp qúy đạo hữu trừ được TAM ĐỘC. Khi THÂN , KHẨU , VÀ Ư bạn thanh tịnh, không tạo nghiệp nữa th́ tâm TỪ BI mới phát sinh.
Nam MÔ A Di Đà Phật.
MINH ĐĂNG .

2550<--Next   Previous-->2548   View top 40 messages