Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Nov 29 14:00:35 2005
Subject:  Bàng Quan
Post No:  2393     Reply to:   2386

##tôi trước tu Tịnh nhưng khi đọc xong các bài của TSNH đă đổi qua Thiền.##

Ðổi qua đổi lại là chuyện thường, và nên làm. Mình phải chọn môn nào hợp với căn cơ của mình, hợp với sở thích của mình, và môn đó phải giúp ích cho mình và cho các chúng sinh xung quanh mình.

##Tóm lại tu môn nào miễn thích hợp với ḿnh là được, c̣n vào diễn đàn mục đích chánh là tranh luận PP; th́ không thể không có ư kiến đối lập được. ..... Đối lập trên tranh luận nơi đây, không nhằm mục đích tiêu diệt nhau như bạn nghĩ,##

Vâng, môn nào thích hợp thì mình nên theo, là tốt nhất.
Tuy nhiên, nếu không nhằm mục đích tiêu diệt nhau, sao bạn lại thở ra những lời sát phạt, trịch thượng như sau đây? Nào là vô minh quá dầy, nào là ngã chấp quá cao

##nhưng gì ngã chấp bạn quá lớn, lại vô minh che lấp quá dày,nên càng giải thích bạn càng mờ mịt, nhất là khì nói tới chỗ trọng yếu cuả PP như "Tâm tức Phật, Phật tức Tâm"...v.v##

Bạn chủ trương môn nào thích hợp là được. Thì tôi xưa nay vẫn hợp Tịnh. Sao lại phải cần người cứu giúp? Có cứu giúp chăng thì phải đưa thầy thuốc Tịnh tới chữa, chứ đưa thầy thuốc Thiền thì có ích lợi gì cho tôi?

##biết bao nhiêu bậc thiện tri thức như: XTH, PTDT, XTL, Budists A, B...muốn cứu giúp bạn##

##Nếu không hiểu đuợc "Niết bàn = Chơn tâm sáng tỏ", th́ không khi nào bạn dám đọc kinh Kim Cang- Bát nhă (mẹ cuả các kinh PP) v́ càng đọc càng không hiểu và phát cáu giận những ai nêu vấn đề mà bạn cho là trưừ tượng này. Thật ra mỗi lời Phật nói trong 2 kinh đó đều chỉ cách thực hành chớ không phải lư thuyết suông đâu. ##

Thì ai mà chẳng biết lấy sắc lấy thanh lấy tướng mà tìm cầu Như Lai là hành tà đạo (kinh Kim Cương). Nhưng trong kinh Thập Lục Quán, chẳng dạy lấy sắc mà quán Phật đấy là gì?
Nếu không muốn tướng, thì sao lại quán tưởng hơi thở? Chẳng phải đấy là phong tướng hay sao? Quán tưởng hơi thở từ ngoài qua mũi vào bụng, toàn là sắc tướng cả.
Tâm tức Phật, Phật tức tâm. Ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Nếu không lấy sắc thanh tướng mà tìm Phật, thì làm sao mà nói cho người ta biết Phật là ai, là gì, như thế nào?
Làm gì thì cũng phải từ sắc tướng mà nhập môn.
Ai mà nói chuyện trừu tượng thì tôi chỉ để ngoài tai, tội vạ gì mà tôi phát cáu làm gì. Bạn phát cáu khi tôi nói về sắc tướng hay sao mà bạn nói tôi phát cáu khi nghe nói về chân tâm vô tướng?

##tôi trước tu Tịnh nhưng khi đọc xong các bài của TSNH đă đổi qua Thiền.##

Khi xưa bạn tu Tịnh lối nào?
Tôi hỏi như vậy vì tôi đoán rằng bạn không tu Tịnh mà bạn nói là tu Tịnh, để cho có cớ là bạn đổi sang Thiền. Vì tất cả những gì bạn nói về Thiền như sau

##Tôi đổi qua Thiền v́ lối Thiền mindfulness cuả TSNH có thể hành bất cứ nơi đâu và trong bât cứ công việc ǵ, không phải suy nghĩ nhiểù. Phép Thiền này tuy thấy đơn giản, nhưng đừng coi thường nó, nó giúp cho hành giả nào thực hành đúng lời chỉ dẩn trong ṿng từ 3-6 tháng sẻ giảm stress và tự nhiên cảm thấy an lạc thực sự. ##

đều có ở trong Tịnh hết thẩy.
Ði đứng nằm ngồi, tĩnh động,... gì gì, thì vẫn đều niệm Phật được cả. Nếu khi xưa bạn quả thật tu Tịnh, thì bạn phải biết cái chuyện niệm Phật ở nơi chốn nào, hoàn cảnh nào cũng được chứ.
Nếu bạn không hợp với cái danh hiệu của Phật, hay là cái danh hiệu của Phật không làm cho bạn an lạc được, thì cái đó là sở thích của bạn.
Tôi hợp với danh hiệu của Phật và danh hiệu Phật làm cho tôi an lạc, là cái sở thích của tôi. Ngoài ra, tôi niệm Phật cầu vãng sinh là tôi cầu Phật quả để tôi cứu độ chúng sinh, chứ tôi không dùng hiệu Phật chỉ để đem cho tôi an lạc hay là bớt stress trong sở làm, vỏn vẹn như thế thôi.

##;(thật ra chánh thức tôi vẫn chưa quy y thọ giaó tại LM, dự tính năm tới holiday sẻ sang thăm LM) ##

Bạn thích Làng Mai. Tôi thích TPCL. Làng Mai có thật hay có giả hơn TPCL hay không?

Kể cũng lạ.
Nghe Phật không nghe, đi nghe cái người đệ tử của Phật mà nói rằng Phật không giảng kinh Di Ðà, rồi cho đấy là chân tu chân đắc.
Sang cõi Phật tịnh không sang, đòi đi tới cái làng còn nằm ở trong tam giới, mà nói đấy là cõi Tịnh Ðộ ở nhân gian.
Ai không nghe thầy mình, làng thầy, thì cho là vô minh ngã chấp.

2394<--Next   Previous-->2392   View top 40 messages