Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  HL         Reply   Post Message
Date: Sun Nov 20 12:50:27 2005
Subject:  pháp môn TĐ
Post No:  2326     Reply to:   2322

Tôi chưa đọc qua kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm… nên không biết trong kinh nói ǵ. Nhưng theo bạn nói th́ trong những kinh trên có nói tới Phật A Di Đà nhưng Phật TC không lập ra một pháp môn riêng gọi là Tịnh Độ có phải không? (Tôi đoán như vậy, nếu có th́ các bạn khác đă không phủ nhận pháp môn TĐ). Phật TC là vị Phật giác ngộ toàn phần, khi những người sau này tu theo một trong những pháp môn của Phật, rồi được nhất tâm bất loạn th́ họ cho rằng pháp môn mà giúp họ được nhất tâm bất loạn là bậc nhất. Khi đó họ sẽ khen pháp môn này là bậc nhất, nhưng họ không thấy được công dụng của những pháp môn khác, cho nên họ là Phật nhưng chỉ giác ngộ một phần thôi. Sau này đến khi đức Phật Di Lặc ra đời, Ngài sẽ hiểu rơ tất cả các pháp, chung quy cũng chỉ giúp cho chúng sanh diệt khổ và khi đó Ngài sẽ giải thích rơ cho chúng ta. Tóm lại, là giữa thời gian đức Phật Thích Ca và Phật Di Lặc là có những vị Phật giác ngộ từng phần và những vị này tùy theo pháp môn nào giúp họ được nhất tâm bất loạn là họ sẽ nâng cao pháp môn đó và lập ra thành một pháp môn hẳn hoi.

2327<--Next   Previous-->2325   View top 40 messages