Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Nov 19 13:24:48 2005
Subject:  Kết Luận của tôi về cái gọi là pháp môn Địa Tạng của bạn PTDT
Post No:  2315     Reply to:   2314

##theo quye^?n sa'ch ma` to^i ddo.c thi` co' no'i nga`y xu+a, cho dde^'n the^' ky? thu+' sa'u nguoi ta co' phong tu.c tho*` phu+o*.ng Di.a Ta.ng ra^'t nhie^`u, .... Cuo^'n sa'ch to^i ddo.c kho^ng co' no'i ve^` pha'p mo^n na`o ma` nhu+~ng nguoi tho*` phu+o*.ng Di.a Ta.ng tho*`i ba^'y gio*` theo ca?. ##

Lúc trước, tôi cứ chờ quyển sách của bạn, để xem cuốn sách đó nói về những người tu pháp môn Địa Tạng họ hành trì như thế nào.
Thì bi giờ mới vỡ nhẽ ra rằng cuốn sách đó không cho biết gì về lối hành trì của những người thờ đức Địa Tạng hồi thế kỷ thứ 6 cả.
Tôi phải đổi cách xưng hô "những người tu pháp môn Địa Tạng" ra thành "những người thờ đức Địa Tạng", vì họ chỉ thờ đức Điạ Tạng thôi, chứ họ có theo một pháp môn nào tên là "pháp môn Địa Tạng" đâu?
Cái "pháp môn Địa Tạng" chỉ là sản phẩm chế biến của bạn PTDT ở thế kỷ 21, mượn tên một vị Bồ Tát trong Phật Giáo để đặt tên cho lối tu hành riêng tư, sao cho cái pháp môn đó có ##ca'i te^n cho hay ##, chứ không có ăn thua dây mơ rễ má gì với sự thờ phụng đức Địa Tạng hồi thế kỷ thứ 6 cả.

##To^i dda~ co' no'i pha^`n lo*'n cu?a ca'ch thu+'c tu CTDT la` lo*`i cu?a Pha^.t Thi'ch Ca no'i ra, to^i chi? la^.p la.i va` the^m va`o ddo' (pha^`n tu+. do cho.n lu+.a) va` dda(.t cho no' mo^.t ca'i te^n CTDT. ##

Thì lúc trước tôi cũng đoán già đoán non rằng pháp môn gì thì pháp, áo mặc không qua khỏi đầu, cách hành trì và những lời giáo huấn phải theo những lời dạy của đức Thích Tôn, chứ không chạy đi đâu khác được.

##Su+. da^.y do^~ ve^` to^n gia'o dde^`u co' ti'nh ca'ch thie^n vi. trong ddo'; ##

Sự dạy dỗ của tôn giáo nào có tính cách thiên vị thì tôi không biết, chứ tôi xin cam đoan với bạn rằng sự dạy dỗ của Thích Giáo không có một mảy may thiên vị nào cả. Ai nghe thì nghe, ai theo thì theo, không ai bắt bớ, khai trừ, tống khứ ra khỏi đạo hay là đem thiêu sống cả.

##Ca'ch tu CTDT chi? ca'ch la`m sao ddem dde^'n an vui cho con nguoi ngay ba^y gio*`. ##

Thì giáo pháp đức Như Lai cũng dạy cho cách đem đến an vui cho hiện tại, và còn đem đến an vui trong tương lai nữa là đàng khác.
Bạn chẳng nghe bạn XTH nhắc đi nhắc lại đấy thôi, đây là Tịnh Độ, Tịnh Độ là đây.

Thưa bạn PTDT và các bạn:
Chính bà nội và mẹ tôi, và rất nhiều nhiều nhiều gia đình tôi biết hay là quen biết, họ đều thờ đức Quán Âm cả. Trên bàn thờ ở nhà, có tượng đức Quán Âm. Thờ như vậy từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhưng không ai xướng xuất lên rằng "tôi tu theo pháp môn Quán Âm" cả. Họ thờ đức Quán Âm vì họ có nhân duyên với đức Đại Sĩ, chứ cách tu tập, hành trì, cư xử, đều nhất nhất theo giáo pháp đức Thích Tôn cả. Không ai dám mạo xưng rằng tôi đặt ra cái pháp môn nào cả.

Nếu bạn PTDT hay bất cứ bạn nào, thật sự có duyên với Bồ Tát Địa Tạng, thì tôi xin biếu ảnh đức Địa Tạng. Một lần vãn cảnh chùa nọ, tôi có tìm thấy một bức ảnh Bồ Tát Địa Tạng kiểu xưa. Tôi có giao cho một hãng professional graphic designer, làm scan cái ảnh đó. Tôi có ảnh trên một cái CD. Ảnh đó giống y chang như ảnh ở trong cái website link như sau:
http://web.singnet.com.sg/~alankhoo/Ksitigarbha.htm
Có khác chăng là mầu sắc trong cái ảnh của tôi scan trông sinh động và sắc xảo hơn hình trong cái link này.
Nếu muốn, các bạn có thể gửi e-mail cho tôi: t[email protected], và cho tôi địa chỉ. Vì đây là public forum, cho địa chỉ trên này không tiện.

Tới đây, tôi xin đóng hồ sơ pháp môn Địa Tạng, vì tôi đã hiểu rõ cái gì là cái mà bạn PTDT mệnh danh là pháp môn hay cách thức Địa Tạng: bạn PTDT thờ ảnh tượng đức Địa Tạng và tu tập, hành trì, cư xử theo những lời dạy nào của đức Thích Tôn mà bạn ấy cho rằng chúng đem lại an vui hạnh phúc và ích lợi cho cuộc sống của bạn trong cõi người này.

2316<--Next   Previous-->2314   View top 40 messages