Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sat Oct 29 10:47:45 2005
Subject:  Thiền Tịnh
Post No:  2145     Reply to:   2139

##Cha('c che^'t ngu+o*`i tu Thie^`n ro^`i. ##

Bạn PhatDuc à:
Các bạn tu Thiền th́ nhất định cho TPCL là ảo ảnh, không phù hợp với những lời Phật dạy, không ăn khớp với những tư tưởng Phật Pháp có căn cớ,... nói tóm lại, rằng TPCL không là cái ǵ cả, chỉ là cục kẹo dụ trẻ con, củ cà rốt trước mũi con lừa kéo xe.
Các bạn ấy nghĩ như vậy v́ các bạn ấy đọc qua những ǵ tôi viết, có vẻ không rơ ràng rành mạch cho lắm.
Thôi th́ cứ cho như là tôi viết tầm bậy, văn bất thành cú.
Nhưng các bạn ấy ít ra cũng nên đặt 1 câu hỏi: tại sao cái thằng cha ấy lại hết ḷng quảng cáo cái pháp môn ấy chứ.

Nếu chỉ là 1 ngưới, 100 người, 1000 người tin theo, th́ có thể gọi là cuồng tín. Nếu chỉ tin theo 1 năm, 10 năm, 100 năm, th́ khả dĩ có thể gọi là cái thời trang.

Nhưng đàng này cả vạn người tin theo, mà tin cả 500, 600 năm chứ có phải mới mẻ ít ỏi ǵ đâu. Mà nào chỉ có ông già bà cả không thôi đâu. Có cả thiền sư ngộ đạo, luật sư, luận sư, đủ cả thành phần. Mà nào chỉ tu suông không kết quả. Người ta văng sinh cả đống, điềm lành kể không siết.
Có vị nào bên Tịnh mà dám bài xích các môn khác đâu. Các vị chỉ khuyên: tu ǵ th́ tu, hạnh ǵ th́ hạnh, đều nên cầu xin văng sinh Tịnh Độ, để nắm chắc phần ngộ lẫn phần chứng. Ngộ th́ dễ rồi, ai cũng ngộ được cả. Chứng th́ lại là một vấn đề khác.
Của đáng tội, chứng th́ ở đâu cũng chứng được. Chỉ có chóng hay là chầy thôi. Chóng th́ chả cần nói. Chầy th́ bao nhiêu lâu đây??? Có bị luân hồi sinh tử, nhập thai ra thai, nó làm mê muội không? Đành rằng có tu, th́ cái nhân nó c̣n đấy, rồi nó sẽ nẩy mầm, như chuyện ông lăo già khọm mà Phật cho xuất gia, là v́ khi xửa khi xưa, bị hổ đuổi, ổng trèo lên cây kêu một chữ Phật, nay cái nhân đó nó chín mùi, nên có duyên với Phật mà xuất gia. Nhưng có ai dám chờ không?
Ai mà dám chờ lâu th́ cứ xin tự tiện, tùy ư, ngu tôi không dám nói.

2146<--Next   Previous-->2144   View top 40 messages