Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 28 19:57:48 2005
Subject:  Xuất thế và Nhập thế
Post No:  2137     Reply to:   2133

##Xuống thế dễ bị nhiễm danh lợi làm sao tu được.##

Không những xuống thế bị nhiễm, mà ở cơi Sa Bà này đă là bị nhiễm rồi. Nhiễm danh lợi chỉ là phần nhỏ. Bị cái luân hồi sinh tử nó làm gián đoạn cái tiến tŕnh tu tập th́ mới là nguy to. V́ thế chư Tổ có dạy: sống th́ cứ việc lo tu ở đây đi, tu tới đâu hay tới đó, nhưng phải phát nguyện cầu văng sinh Tây Phương Cực Lạc, để khi bỏ thân nay, sinh ngay sang bển, tiếp tục tu hành, không bị lúc sinh lúc tử nó làm mê muội, quên ráo trọi kiếp trước ḿnh có tu không hay là tu tới đâu, để mà c̣n tiếp tục.
Tôi xin nhắc lại: c̣n sống, c̣n ở đây th́ vẫn phải nỗ lực tu hành, chứ đừng có chờ sang bển mới tu. C̣n ai mà cam đoan một trăm phần trăm chắc chắn như đinh đóng cột là ḿnh không bị sinh tử làm năo loạn gián đoạn, th́ cứ việc ở lại Sa Bà này mà tu, không cần đi đâu cả.

##Tôi đọc baó VN thấy có nhà sư tên Hồ quốc D0ông ǵ đó có tài sản khai baó bị mất lên tới 2.5 tỷ US. Tu mà nhập vạ trần gian e sẻ giống nhà sư nàỳ. ##

Cái này đâu có phải là v́ ổng tu ở trần gian mà ổng bị nhiễm đâu. Ổng phạm ngay cái giới "không được cầm tiền bạc" rồi c̣n ǵ nữa. Sa Di 10 giới đă có giới này. Ông là tỳ khưu (?) tất nhiên phải có cái giới đó chứ. Ông không giữ giới, ông ở thâm sơn cùng cốc, rồi ông cũng bị nhiễm à.
Giới là để pḥng phi chỉ ác. Ông phạm giới th́ ông vừa là phi mà vừa là ác. Mất 2 tỷ bạc là chuyện tép riêu. Ông sẽ c̣n mất nhiều thứ nữa mà ông sẽ không bao giờ có lại được nữa ấy chứ lị.

2138<--Next   Previous-->2136   View top 40 messages