Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Oct 25 11:55:44 2005
Subject:  Tu ở đâu / Bạn Diệu Hỷ
Post No:  2067     Reply to:   2042

Bạn Diệu Hỷ nói đúng. Sợ này sợ kia, thì chỉ còn có nước rúc đầu xuống đất như con chim đà điểu thôi.
Mà nói cho cùng, tu trên cái "chợ" diễn đàn này nào đã là khó đâu. Các cụ có câu: thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Tu tại gia còn khó hơn tu trong cái diễn đàn thập cẩm hổ lốn này của bạn Phật Ðức nữa ấy chứ lị.

Bạn Diệu Hỷ ở Việt Nam, có bao giờ được duyên mà theo mấy khóa Phật Thất ở chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn chưa? Tôi có người bạn, cho xem cái video. Thật là thịnh điển như thời Huệ Viễn Sơ Tổ.

2068<--Next   Previous-->2066   View top 40 messages