Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Sun Oct 23 06:14:40 2005
Subject:  Cải Chính
Post No:  2035     Reply to:   2031

Bạn Reader muốn nói là "sự ghét hận của các bạn đối với PTDT, XTH và 2 sa di". Chứ không phải là CTH.
Chắc là lúc luýnh quýnh, gõ chữ "X" không gõ, lại gõ ngay chữ "C". Chả là 2 cái chữ đó nằm ngay cạnh nhau trên bàn gõ mà lị.

2036<--Next   Previous-->2034   View top 40 messages